Pakketadvies sluisgeneesmiddelen ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) bij de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) vergoed moet worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) is geregistreerd voor de eerstelijnsbehandeling van een specifieke groep patiënten met niercelcarcinoom. Dat is de medische term voor nierkanker. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van deze combinatiebehandeling in de sluis voor dure geneesmiddelen. De minister voor Medische Zorg heeft succesvol onderhandeld over de prijs, waardoor het middel per 1 juni 2022 wordt vergoed uit het basispakket. 

Stand van zaken: ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) vergoed per 1 juni 2022

De minister voor Medische Zorg heeft succesvolle prijsonderhandelingen gevoerd. Vanaf 1 juni 2022 wordt ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom met een intermediair/ongunstig risicoprofiel bij volwassenen. 

Lees het vergoedingsbesluit van de minister in de Staatscourant. 

Indicatie waarvoor het behandeling is geregistreerd

Ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) wordt gebruikt bij de eerstelijns behandeling van gevorderd niercelcarcinoom met een intermediair/ongunstig risicoprofiel bij volwassenen.

Onzekerheden voor de lange termijn

De combinatiebehandeling ipilimumab/nivolumab voldoet aan het wettelijk criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Het lijkt daarmee waarschijnlijk dat het een behandeling is die leidt tot een verbeterde overleving, maar de omvang hiervan kan niet nauwkeurig worden bepaald op basis van de huidige analyses.

De kosteneffectiviteitsanalyse is van voldoende kwaliteit, maar er zijn enkele belangrijke onzekerheden. Zo is de algehele overlevingsdata gebaseerd op een interim analyse. En is er nog onduidelijkheid over de toegevoegde waarde op langere termijn ten opzichte van de standaardbehandeling. Daarnaast lijken de Nederlandse patiënten ouder te zijn dan de populatie waarop het model is gebaseerd. Deze onzekerheden resulteren mogelijk in een ongunstigere kosteneffectiviteit in de Nederlandse praktijk.

Afspraken over gepast gebruik en evaluatie

Het Zorginstituut beveelt de minister aan om als onderdeel van het prijsarrangement afspraken te maken over gegevensverzameling. Als de groep patiënten kan worden geïdentificeerd die de meeste baat heeft van deze combinatiebehandeling, kan daarmee het gepast gebruik worden bevorderd.
Indien op basis van de uitkomst van de prijsonderhandeling de combinatiebehandeling in het basispakket zal instromen, zal het Zorginstituut het gebruik actief volgen. In 2022 zal de minister geïnformeerd worden over het resultaat van deze metingen, op basis van het dan geldende inzicht.

Sluis voor dure geneesmiddelen

Een geneesmiddel dat in de pakketsluis is geplaatst komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister van VWS succesvol met de fabrikant over de prijs heeft onderhandeld.