Pakketadvies cemiplimab (Libtayo®) bij niet-kleincellige longkanker (NSCLC)

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het medicijn cemiplimab (Libtayo®) vergoed kan worden uit het basispakket. Cemiplimab kan worden gebruikt bij de behandeling van volwassenen met lokaal gevorderd of uitgezaaide niet-kleincellige longkanker (NSCLC). De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van cemiplimab (Libtayo®) in de sluis voor dure geneesmiddelen. Het Zorginstituut adviseert de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om Libtayo® op te nemen in het basispakket na succesvolle prijsonderhandelingen. 

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Longkanker is de aanwezigheid van een kwaadaardig gezwel in de longen. Globaal is longkanker onder te verdelen in 2 vormen: kleincellig en niet-kleincellig. Bij niet-kleincellige longkanker (NSCLC) groeien de cellen meestal langzaam. De tumor kan al jaren in het lichaam zitten voordat de diagnose komt. In de helft van de gevallen is de longkanker als die wordt ontdekt al uitgezaaid via de lymfevaten of via het bloed.

Cemiplimab (Libtayo®)

Cemiplimab is geregistreerd voor de eerstelijnsbehandeling (standaardbehandeling) van uitgezaaide niet-kleincellige longkanker, bij volwassenen met PD-L1-expressie (in meer dan 50% van de tumorcellen). Het gaat om patiënten zonder sensibiliserende EGFR-mutatie of ALK-translocatie. 

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut concludeert dat cemiplimab bij de genoemde indicatie effectief is en dat het effect vergelijkbaar is met het geneesmiddel pembrolizumab. Toepassing van cemiplimab gaat echter gepaard met meerkosten. Het Zorginstituut adviseert de staatssecretaris om cemiplimab (Libtayo®) op te nemen in het basispakket na prijsonderhandelingen.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft cemiplimab in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Een geneesmiddel dat in deze pakketsluis is geplaatst, komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking als: 

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is; 
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik; 
  • er succesvol met de fabrikant over prijsverlaging is onderhandeld.