Pakketadvies sluisgeneesmiddel ibrutinib (Imbruvica®) bij eerstelijnsbehandeling chronische lymfatische leukemie (CLL) bij patiënten die geen del(17p) of TP53-mutatie hebben

Het Zorginstituut adviseert om ibrutinib alleen op te nemen in het verzekerde pakket voor de subgroep van patiënten waarvoor sprake is van de ‘stand van de wetenschap en praktijk’: de subgroep van oudere, niet fitte patiënten met CLL zonder del(17p) of TP53-mutatie bij wie toepassing van anti-CD20 gecontra-indiceerd is of meer nadelen biedt dan voordelen voor de patiënt.

Opnieuw adviseren

Om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het pakket te waarborgen adviseren wij u daarnaast gezien de potentieel grote budget impact opnieuw advies aan het Zorginstituut te vragen:

  • indien nieuwe gegevens beschikbaar komen voor toepassing bij een bredere groep patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) zonder del(17p) of TP53-mutatie waarvoor nu nog een therapeutische minderwaarde is vastgesteld.
  • bij indicatie-uitbreiding van ibrutinib.