Pakketadvies ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) bij de behandeling van niet-kleincellige longkanker

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®) uit het basispakket vergoed moet worden. Ipilimumab in combinatie met nivolumab is geregistreerd voor de eerstelijnsbehandeling van uitgezaaide niet-kleincellige longkanker. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van ipilimumab (Yervoy®) in de sluis voor dure geneesmiddelen. Het Zorginstituut concludeert dat de beoordeelde combinatie effectief is en dat het effect vergelijkbaar is met het effect van al bestaande behandelopties. Vanwege de hoge prijs adviseren we de minister voor Medische Zorg ipilimumab in combinatie met nivolumab niet op te nemen in het basispakket van de zorgverzekering, tenzij prijsonderhandelingen met de fabrikant uitkomen op een lagere prijs. 

Niet-kleincellige longkanker (NSCLC)

Longkanker is de aanwezigheid van een kwaadaardig gezwel in de longen. Globaal is longkanker onder te verdelen in 2 vormen: kleincellig en niet-kleincellig. Bij niet-kleincellige longkanker (NSCLC) groeien de cellen meestal langzaam. De tumor kan al jaren in het lichaam zitten voordat de diagnose komt. In de helft van de gevallen is de longkanker als die wordt ontdekt al uitgezaaid via de lymfevaten of via het bloed.

Ipilimumab (Yervoy®) in combinatie met nivolumab (Opdivo®)

Ipilimumab in combinatie met nivolumab en 2 cycli van platina-bevattende chemotherapie is geregistreerd voor de eerstelijnsbehandeling van uitgezaaide niet-kleincellige longkanker. Het gaat om deze vorm van longkanker bij volwassenen met tumoren zonder sensibiliserende EGFR-mutatie of ALK-translocatie. Ipilimumab is voor deze indicatie (en voor alle toekomstige indicaties) in de zogeheten 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Voor alle bewezen effectieve indicaties van het middel nivolumab is al een financieel arrangement afgesloten. Dat arrangement is geldig tot 01-01-2024.

De combinatie van ipilimumab en nivolumab is ook geregistreerd voor de behandeling van gevorderde (niet te opereren of uitgezaaide) huidkanker bij volwassenen. Daarnaast is de combinatie geregistreerd voor de eerstelijnsbehandeling van gevorderde niercelkanker met een specifiek risicoprofiel bij volwassenen. Hier heeft het Zorginstituut in 2019 een advies over uitgebracht.

Advies van het Zorginstituut

Op basis van de overwegingen die zijn beschreven in het rapport concludeert het Zorginstituut dat de combinatie van ipilimumab en nivolumab en 2 cycli van platina-bevattende chemotherapieën een effectieve therapie is. Het effect is vergelijkbaar met het effect van al bestaande behandelopties. Deze behandelopties zorgen voor een aanzienlijke levensverlenging. 

Vanwege de hoge prijs adviseert het Zorginstituut de minister ipilimumab in combinatie met nivolumab en 2 cycli platina-bevattende chemotherapie niet op te nemen in het verzekerde pakket, tenzij onderhandelingen met de registratiehouder resulteren in een lagere prijs.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft ipilimumab in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Een geneesmiddel dat in deze pakketsluis is geplaatst, komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking als: 

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is; 
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik; 
  • de minister voor Medische Zorg en Sport succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.