Pakketadvies osimertinib (Tagrisso®) bij niet-kleincellige longkanker (NSCLC)

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het geneesmiddel osimertinib (Tagrisso®) vergoed kan worden uit het basispakket. Dit middel kan worden gebruikt als aanvullende behandeling na volledige tumorverwijdering bij volwassenen met stadium IB-IIIA niet-kleincellige longkanker (NSCLC) met bepaalde mutaties. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van osimertinib in de sluis voor dure geneesmiddelen. Het Zorginstituut concludeert dat osimertinib in het basispakket kan worden opgenomen. Wel adviseren we de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de prijs te onderhandelen. 

Niet-kleincellige longkanker (NSCLC)

Longkanker is de aanwezigheid van een kwaadaardig gezwel in de longen. Globaal is longkanker onder te verdelen in 2 vormen: kleincellig en niet-kleincellig. NSCLC is niet-kleincellige longkanker. Bij NSCLC groeien de cellen meestal langzaam. De tumor kan al jaren in het lichaam zitten voordat de diagnose komt. In de helft van de gevallen is de longkanker als die wordt ontdekt al uitgezaaid via de lymfevaten of via het bloed.

Osimertinib (Tagrisso®)

Osimertinib is geregistreerd als aanvullende behandeling na volledige verwijdering van de tumor bij volwassenen met stadium IB-IIIA NSCLC. Het gaat om patiënten met tumoren met bepaalde mutaties, namelijk epidermale groeifactorreceptor (EGFR) exon-19-deleties of exon-21 (L858R) substitutiemutaties. Osimertinib is ook geregistreerd voor de eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of uitgezaaide NSCLC met activerende EGFR-mutaties. Daarnaast wordt het middel gebruikt voor de tweedelijnsbehandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderde of uitgezaaide NSCLC met een EGFR T790M-mutatie. Voor de eerste indicatie is een financieel arrangement afgesloten, dat loopt tot 2024.

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de staatssecretaris om osimertinib op te nemen in het basispakket als succesvol over de prijs onderhandeld is. We adviseren over de prijs te onderhandelen, omdat er nog onzekerheden zijn over de effecten van osimertinib op de overleving en de kwaliteit van leven van de patiënt, en over hoelang de behandeling moet duren. Ook wordt osimertinib al voor meerdere behandelingen vergoed, waardoor de registratiehouder de gedane investeringen al grotendeels heeft terugverdiend.

Als osimertinib instroomt in het verzekerde pakket, zal het Zorginstituut het gebruik van het middel monitoren. We informeren de minister dan uiterlijk in 2025 over onze bevindingen.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft osimertinib in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Een geneesmiddel dat in deze pakketsluis is geplaatst, komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking als: 

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is; 
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik; 
  • er succesvol met de fabrikant over prijsverlaging is onderhandeld.