Zinnige Zorg-projecten

Elke verzekerde moet er op kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. En dat daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. Het Zorginstituut beoordeelt daarom of de diagnostiek en de therapeutische interventies die deel uitmaken van het basispakket op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet.

Een Zinnige Zorg-traject kent 4 fasen:

Iedereen in Nederland heeft recht op zinnige zorg.

Zorg is zinnig wanneer die voor elke patiënt noodzakelijk en bewezen effectief is.
Maar, is de huidige zorg dat eigenlijk wel?
Om daar achter te komen houdt Zorginstituut Nederland de zorg per aandoening tegen het licht. Met Zinnige Zorg projecten onderzoeken we
samen met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars wat nodig is om de zorg te verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden.

Een Zinnige Zorg project bestaat uit vier fasen.
Stap één is de screeningsfase.
Hierin bekijken we met de betrokken partijen welke zorg er nu wordt geleverd en voor welke onderwerpen het beter kan.
Hierna volgt de verdiepingsfase.
We bepalen per onderwerp wat er écht beter kan en bespreken met de betrokken partijen hoe ze dat gaan realiseren.
In de implementatiefase voeren de partijen de verbeteringen door.
Het Zorginstituut ondersteunt hen waar nodig.
In de laatste fase, de evaluatiefase, kijken we of de doelen zijn bereikt.

Een Zinnige Zorg project maakt duidelijk welke zorg het best passend is voor de patiënt.
Neem de zorg bij slijtage van de knie.
In het verleden werd vaak direct een nieuwe knie geplaatst.
Dat was niet altijd nodig en bovendien belastend voor de patiënt.
Door dit Zinnige Zorg project zijn de richtlijnen aangepast en krijgen patiënten duidelijkere informatie.
De behandeling begint nu met een adviesgesprek, oefentherapie en pijnstillers.
Pas als dit niet geholpen heeft, volgt mogelijk een operatie.
Zo is de zorg bij slijtage van de knie weer zinnig geworden.
Van goede zorg verzekerd.
Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.