Zinnige Zorg-trajecten

Elke verzekerde moet er op kunnen rekenen dat hij of zij goede zorg ontvangt. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. En dat daarvoor geen onnodige kosten worden gemaakt. Het Zorginstituut beoordeelt daarom of de diagnostiek en de therapeutische interventies die deel uitmaken van het basispakket op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet.

Een Zinnige Zorg-traject kent 4 fasen:

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20(!) projecten. Projecten die de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige kosten vermijden.

In het e-zine 'Zinnige Zorg: Op zoek naar wat beter kan' laat het Zorginstituut zien hoe er bij deze projecten wordt samengewerkt door zorgprofessionals, patiëntenverenigingen en het Zorginstituut.

Zie ook