Pakketadviezen

Bij het inzetten van een geneesmiddel of een behandeling is het van belang te weten of de zorgverzekeraar dit mag vergoeden uit het basispakket van de wettelijke ziektekostenverzekering (Zorgverzekeringswet, Zvw). Het Zorginstituut doet daarover richtinggevende uitspraken. Wanneer een geneesmiddel of behandeling niet in het basispakket zit, kunnen wij de minister van VWS adviseren deze zorg op te nemen. De zorg moet dan wel voldoen aan de pakketprincipes effectiviteit, kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid.

Pakketadviezen waaraan we werken

Momenteel werken we aan de volgende pakketadviezen.

Bewegingsapparaat

  • Pakketadvies sluisgeneesmiddel avalglucosidase alfa (Nexviadyme®) voor de behandeling van de ziekte van Pompe

Bloed en immuunsysteem

Kanker

Zenuwstelsel

Overige onderwerpen