Expertisegroep Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen

Het project 'Regie op Registers voor dure geneesmiddelen' laat zich bijstaan door een expertisegroep (voorheen tijdelijke commissie). Deze groep geeft advies en zorgt voor draagvlak en verbinding met bestaande initiatieven. Deelname aan de expertisegroep is op persoonlijke titel. De samenstelling kan gedurende het project wijzigingen (bijvoorbeeld per fase). Daarnaast kunnen er voor deelprojecten extra mensen gevraagd worden.

Expertisegroep

Er is een Expertisegroep Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen samengesteld, die brede inhoudelijke vertegenwoordiging van de betrokken partijen waarborgt. De volgende elementen waren bepalend bij de selectie van de groepsleden.

 • Goede vertegenwoordiging van organisaties:
  • patiëntenorganisaties;
  • registraties en onderzoeks-infrastructuren;
  • informatiestandaarden (Nictiz);
  • industrie.
 • Brede selectie van disciplines:
  • clinici en ziekenhuisapothekers;
  • onderzoek en methodologie;
  • (klinische) data en ict;
  • beleid (overheid en zorgverzekeraars).
 • Balans oncolytica en niet-oncologische weesgeneesmiddelen.

Daarnaast is rekening gehouden met een goede geografische vertegenwoordiging (met name voor academische instellingen) en een verantwoorde verdeling tussen mannen en vrouwen.

Leden van de Expertisegroep

Naam groepslid Functie

Prof. dr. J.G.W. (Jos) Kosterink
Voorzitter

Hoogleraar ziekenhuisfarmacie Rijks Universiteit Groningen
Lid Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) Zorginstituut Nederland

Dr. P. (Pauline) Evers

Patiëntvertegenwoordiger oncologie NFK
Patiëntvertegenwoordiger EMA

Dr. M. (Mariëtte) Driessens

Patiëntvertegenwoordiger weesgeneesmiddelen VSOP
Betrokken bij de oprichting patiëntenregistraties hemofilie (HEMONed)

J. (Joep) Rijnierse

Arts
Vertegenwoordiger Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG)
Voorzitter van VIG commissie over patiëntenregistraties

Prof. dr. M. (Miriam) Koopman

Hoogleraar oncologie Universitair Medisch Centrum Utrecht

Prof. Dr. K.C.B. (Kit) Roes

Hoogleraar biostatistiek bij Radboud UMC
Lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Prof. Dr. C.E.M. (Carla) Hollak

Internist en hoogleraar Metabole Ziekten, in het bijzonder de erfelijke stofwisselingsziekten, Faculteit der Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA)
Lid van de Adviescommissie Pakket (ACP)  Zorginstituut Nederland

N.W.Y. (Nadine) Thé

Senior beleidsontwikkelaar coöperatie VGZ

Prof.dr. V.E.P.P. (Valery) Lemmens

Bijzonder hoogleraar Kankersurveillance Erasmus MC Rotterdam

Lid Raad van Bestuur IKNL

Dr. M.W.J.M. (Michel) Wouters

Chirurg in Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis
Hoofd van het Wetenschappelijk Bureau van Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)

Drs. B. (Brenda) Leeneman

Health Technology Assesment (HTA)
iMTA

Prof. Dr. G. (Gerrit) Meijer

Professor Pathologie bij Nederlands Kanker Instituut (NKI)
Directeur Health-RI

Drs. N.T. (Naomi) Jessurun

Ziekenhuisapotheker
Bijwerkingencentrum LAREB

Dr. E.M.W. (Ewoudt) van de Garde

Klinisch Farmacoloog
Epidemioloog
Ziekenhuisapotheker Sint Antoniusziekenhuis
Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) Zorginstituut Nederland

Prof. M.A. (Manuela) Joore

Hoogleraar Farmaco-economie Maastricht Universiteit

Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) Zorginstituut Nederland

Drs. S. (Stef) Meihuizen RZA Manager dataverzameling Dutch Hospital Data
Dr. D. (Dennis) van Veghel Bestuurder en directeur Nederlandse Hart Registratie
Dr. Ir. P.H.W.M. (Paul) Oude Luttighuis Architect-adviseur Le Blanc Advies

J. A. (Jan) Hazelzet, MD PhD

Prof. Em. Kwaliteit en Uitkomsten van de zorg Erasmus MC, onafhankelijk consultant

N. (Niels) Caro Product manager Nictiz, de kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg
L. (Lotte) Minnema Beleidsmedewerker directie Geneesmiddelen en Medische Technologie bij VWS (VWS-GMT)

C.J.J. (René) Hietkamp  Waarnemend

Enterprise Architect 
Penvoerder Referentiearchitectuur Informatiestelsel Zorg (DIZRA)

Dr. P.G.M. (Peter) Mol Waarnemend

Senior onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen
Lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)
Voorzitter werkgroep patiëntenregistraties EMA

Dr. B. (Benien) Vingerhoed
Waarnemend

Managing director Centre for Future Affordable & Sustainable Therapy development (FAST)

Dr. L. (Lonneke) Timmers

Secretaris Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) Zorginstituut Nederland

Prof. dr. Ir. W. (Wim) Goettsch (secretaris Expertisegroep)

Bijzonder adviseur HTA Zorginstituut Nederland

Werkwijze Expertisegroep

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland heeft op 24 september 2019 de werkwijze van de Expertisegroep (voorheen: Tijdelijke Commissie) Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen vastgesteld.

Deze werkwijze treedt in werking met ingang van 1 oktober 2019.

Verslagen vergaderingen