Verslag vergadering Expertisegroep Regie Op Registers 17 februari 2022

Verslag van de vergadering van de Expertisegroep van het project Regie Op Registers voor Dure Geneesmiddelen (ROR DGM). De vergadering vond online plaats op 17 februari 2022.