Verslag vergadering Expertisegroep Regie Op Registers 21 april 2021

Verslag van de vergadering van de Expertisegroep van het project Regie Op Registers voor Dure Geneesmiddelen (ROR DGM). De vergadering vond online plaats op 21 april 2021.