Dringend advies van expertisegroep ROR DGM: centrale regie op zorginformatie

De expertisegroep heeft in juni 2023 een aanvullende oproep gedaan aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de centrale regie op zorginformatie te versnellen. De leden zien dat er verschillende goede initiatieven zijn, maar ze stellen dat er meer centrale regie moet komen. Ook roepen ze op om te bouwen aan gestandaardiseerde gezondheidsdata en om een Dutch Health Data Authority (DHDA) op te richten.