Verslag vergadering Expertisegroep Regie Op Registers 16 december 2021

Verslag van de vergadering van de Expertisegroep van het project Regie Op Registers voor Dure Geneesmiddelen (ROR DGM). De vergadering vond online plaats op 16 december 2021.