Werkwijze Tijdelijke Commissie Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen

Het project 'Regie op Registers voor dure geneesmiddelen' zal zich laten bijstaan door een tijdelijke commissie. Deze commissie geeft advies en zorgt voor draagvlak en verbinding met bestaande initiatieven. Deelname aan de commissie is op persoonlijke titel. De samenstelling kan gedurende het project wijzigingen (bijvoorbeeld per fase). Daarnaast kunnen er voor deelprojecten extra mensen gevraagd worden.

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland heeft op 24 september 2019 de werkwijze van de Tijdelijke Commissie Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen vastgesteld.

Deze werkwijze treedt in werking met ingang van 1 oktober 2019.