Taakomschrijving 'Tijdelijke Commissie Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen'

Het project 'Regie op Registers voor dure geneesmiddelen' zal zich laten bijstaan door een expertisegroep. De tijdelijke commissie heeft tot taak het Zorginstituut te adviseren over de (inhoudelijke) gegevensverzamelingen die beantwoorden aan de informatiebehoefte vanuit pakketbeheer voor dure geneesmiddelen.
Gelet op de vraag van de minister, is de opdracht van de tijdelijke commissie om te komen tot een advies over het vaststellen en uitwerken van de standaard voorwaarden van het kader voor de uniformering van registers.
Daarbij zal de opdracht van de tijdelijke commissie zich met name richten op de ontwikkeling van een richtlijn vanuit het Zorginstituut die de inhoudelijke randvoorwaarden voor dit kader zal definiëren.