Regie op Registers appel voor centrale regie op het zorginformatielandschap

Eind december 2021 heeft de Tijdelijke Commissie Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen een dringend beroep gedaan op het ministerie van VWS, zorgverleners, patiënten en zorgverzekeraars voor centrale regie op het zorg-informatielandschap om de huidige fragmentatie op te heffen.