Verslag vergadering Expertisegroep Regie Op Registers 7 oktober 2020

Verslag van de vergadering van de Expertisegroep van het project Regie Op Registers voor Dure Geneesmiddelen (ROR DGM). De vergadering vond online plaats op 7 oktober 2020.