Regie op Registers - Verslag vergadering Tijdelijke Commissie 30 januari 2020

Op 30 januari 2020 vond de in Jaarbeurs Meetup in Utrecht de 2e vergadering plaats van de Tijdelijke Commissie Regie op Registers voor Dure Geneesmiddelen. In deze vergadering is de verdere uitwerking van de deliverables) besproken.

Deliverables

De volgende deliverables zijn besproken:

  1. ontwikkelen en vaststellen van een relevante set criteria om te komen tot de selectie van dure geneesmiddelen, die in aanmerking komen voor een ziekte-specifieke patiƫntenregistratie;
  2. vaststellen van een advies over relevante internationale ontwikkelingen op het gebied van ziekte-specifieke patiƫntenregistraties en methoden voor analyse van gegevens uit de registraties voor monitoring van dure geneesmiddelen;
  3. opstellen van een eerste kader van beschikbare methoden voor de analyse van gegevens uit patiƫntenregistraties;
  4. ontwikkelen van een eerste concept voor een relevante uitkomsten of vragenset;
  5. identificeren van knelpunten en oplossingsrichtingen op het gebied van governance, financiering en ICT;
  6. selecteren van minimaal 2 case studies.