Overzicht vastgestelde verslagen

Van elke vergadering van de Adviescommissie Pakket (ACP) wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt in de volgende vergadering besproken door de commissie. Eventuele wijzigingen worden aangegeven en daarna wordt het verslag vastgesteld. Na vaststelling worden de verslagen gepubliceerd op deze website. Zie hieronder de lijst met vastgestelde verslagen.

Publicaties