Samenstelling Adviescommissie Pakket (ACP)

De leden van de commissie worden benoemd op basis van hun deskundigheid, waarbij maatschappelijke ervaring en kennis een belangrijke rol spelen. Gezocht is naar een combinatie van expertises op het gebied van sociale zekerheid, zorg en verzekeringen, medische ethiek, medische besliskunde, health technology assessment, (openbaar) bestuur en patiëntenperspectief.

Leden van de commissie

Overzicht commissieleden ACP

Dr. J. (Wija) Oortwijn

Voorzitter ACP
Assistant professor maatschappelijke keuzen in de zorg en Health Technology Assessment (HTA), Radboudumc
Prof. dr. S.C.E.  (Stephanie) Klein Nagelvoort Schuit Vicevoorzitter Raad van Bestuur UMCG
Prof. dr. P.H.M. (Pieter) van Baal Hoogleraar Public health economics, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. J.J.V. (Jan) van Busschbach

Sectiehoofd en hoogleraar medische psychologie bij het Erasmus MC, Rotterdam
Senior onderzoeker bij "De Viersprong" (hoogspecialistische ggz-instelling)

Prof. dr. A.J. (Hans) Gelderblom

Internist-oncoloog, hoogleraar en hoofd van de afdeling Medische Oncologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Prof. dr. C.E.M. (Carla) Hollak Internist en hoogleraar Metabole Ziekten, in het bijzonder de erfelijke stofwisselingsziekten, Faculteit der Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA)
Dr. C. (Cor) Oosterwijk Directeur van de VSOP - Vereniging voor zeldzame en genetische aandoeningen
Prof. dr. J.M.G.A. (Jos) Schols Hoogleraar Ouderengeneeskunde Universiteit Maastricht
Adviseur Raad van Bestuur van Zorgorganisatie Envida, Maastricht
Prof. dr. M.F. (Marcel) Verweij Hoogleraar Filosofie, Wageningen University

Drs. J. (Jacqueline) Zwaap

(secretaris ACP)
Adviseur Zorginstituut Nederland
Drs. A.J. (Angèl) Link (plaatsvervangend secretaris ACP) Adviseur Zorginstituut Nederland