Samenstelling Adviescommissie Pakket (ACP)

De leden van de commissie worden benoemd op basis van hun deskundigheid, waarbij maatschappelijke ervaring en kennis een belangrijke rol spelen. Gezocht is naar een combinatie van expertises op het gebied van sociale zekerheid, zorg en verzekeringen, medische ethiek, medische besliskunde, health technology assessment, (openbaar) bestuur en patiëntenperspectief.

Leden van de commissie

Prof. dr. R. (Romke) van der Veen

Voorzitter ACP
Hoogleraar Sociologie van arbeid en organisatie, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. J.J.V. (Jan) van Busschbach

Sectiehoofd en hoogleraar medische psychologie bij het Erasmus MC, Rotterdam
Senior onderzoeker bij "De Viersprong" (hoogspecialistische ggz-instelling)

Dr. M. (Marcel) Canoy

Econoom en economisch adviseur bij Autoriteit Consument en Markt
Distinguished lecturer Erasmus School of Accounting and Assurance

Prof. dr. H.M. (Heleen) Dupuis Voormalig politica
Emeritus hoogleraar Medische ethiek
Prof. dr. C.G.J.M. (Carina) Hilders Directievoorzitter Reinier de Graaf Gasthuis
Raad van Bestuur Reinier Haga Groep
Hoogleraar ESHPM Medisch Management en Leiderschap
Gynaecoloog
Dr. C. (Cor) Oosterwijk Directeur van de Vereniging voor zeldzame en genetische aandoeningen (VSOP)
Prof. dr. J.M.G.A. (Jos) Schols Hoogleraar Ouderengeneeskunde Universiteit Maastricht
Adviseur Raad van Bestuur van Zorgorganisatie Envida, Maastricht
Prof. dr. M.F. (Marcel) Verweij Hoogleraar Filosofie, Wageningen University
Dr. C.E.M. (Carla) Hollak Internist en hoogleraar Metabole Ziekten, in het bijzonder de erfelijke stofwisselingsziekten, Faculteit der Geneeskunde, Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA)

Drs. J. (Jacqueline) Zwaap

(secretaris ACP)
Adviseur Zorginstituut Nederland
Drs. A.J. (Angèl) Link (plaatsvervangend secretaris ACP) Adviseur Zorginstituut Nederland