Adviezen aan de Raad van Bestuur

De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut vanuit een maatschappelijk perspectief. De commissie laat zich daarbij voeden door opvattingen die relevante partijen inbrengen tijdens de consultatie en door opvattingen over het verzekerde pakket van onder andere patiënten, premiebetalers, zorgverleners en zorgverzekeraars.

Overzicht adviezen (vanaf 1 januari 2016)

Publicaties