Vergaderingen ACP

De vergaderingen van de ACP zijn in principe openbaar. Belanghebbende partijen kunnen schriftelijk op voorgenomen rapporten en signalementen van het Zorginstituut reageren of een verzoek om mondelinge inspraak indienen.

Vergaderschema 2024

Vergadering bijwonen

Het is mogelijk om een ACP-vergadering fysiek of online bij te wonen. Wilt u de vergadering als toehoorder of inspreker bijwonen? U kunt zich hiervoor per e-mail aanmelden bij de secretaris van de ACP: acp@zinl.nl.

  • Als u de vergadering online wilt bijwonen, ontvangt u een link voor de online vergadering.
  • Als u de vergadering fysiek wilt bijwonen, zorgen we ervoor dat u bent aangemeld bij de receptie.
  • Bent u inspreker? Dan stelt de commissie het op prijs als u fysiek bij de vergadering aanwezig bent. Als u niet fysiek aanwezig kunt zijn, dan is online inspreken ook mogelijk. 

Schriftelijke reacties kunnen tot uiterlijk 8 dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Een verzoek om mondelinge inspraak kan tot uiterlijk 4 dagen voor de vergadering worden ingediend. De voorzitter van de ACP beslist over deze verzoeken.