Vergaderingen ACP

De vergaderingen van de ACP zijn in principe openbaar. Belanghebbende partijen kunnen schriftelijk op voorgenomen rapporten en signalementen van het Zorginstituut reageren of een verzoek om mondelinge inspraak indienen.

Vergaderschema 2023

Vergaderschema 2024

 • vrijdag 12 januari 2024
 • vrijdag 9 februari 2024
 • vrijdag 8 maart 2024
 • vrijdag 5 april 2024
 • vrijdag 3 mei 2024
 • vrijdag 7 juni 2024
 • vrijdag 5 juli 2024
 • vrijdag 9 augustus 2024 
 • vrijdag 13 september 2024
 • vrijdag 11 oktober 2024
 • vrijdag 8 november 2024
 • vrijdag 6 december 2024

Vergadering bijwonen

Het is mogelijk om een ACP-vergadering fysiek of online bij te wonen. Wilt u de vergadering als toehoorder of inspreker bijwonen? U kunt zich hiervoor per e-mail aanmelden bij de secretaris van de ACP: acp@zinl.nl.

 • Als u de vergadering online wilt bijwonen, ontvangt u een link voor de online vergadering.
 • Als u de vergadering fysiek wilt bijwonen, zorgen we ervoor dat u bent aangemeld bij de receptie.
 • Bent u inspreker? Dan stelt de commissie het op prijs als u fysiek bij de vergadering aanwezig bent. Als u niet fysiek aanwezig kunt zijn, dan is online inspreken ook mogelijk. 

Schriftelijke reacties kunnen tot uiterlijk 8 dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Een verzoek om mondelinge inspraak kan tot uiterlijk 4 dagen voor de vergadering worden ingediend. De voorzitter van de ACP beslist over deze verzoeken.