Vergaderingen ACP

De vergaderingen van de ACP zijn in principe openbaar. Belanghebbende partijen kunnen schriftelijk op voorgenomen rapporten en signalementen van het Zorginstituut reageren of een verzoek om mondelinge inspraak indienen.

Vergaderschema 2020

Vergadering bijwonen - gewijzigde situatie vanwege coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen zal de ACP-vergadering vooralsnog niet fysiek plaatsvinden, maar via teleconferentie. Doordat wij vrij recent zijn overgeschakeld naar een andere aanbieder, lukt het ons helaas niet om toehoorders de vergadering te laten volgen. Onze excuses daarvoor. De mogelijkheid om in te spreken blijft wel bestaan. Er is echter besloten dat zich voor elk agendapunt per direct belanghebbende partij (patiëntenvereniging, beroepsgroep en fabrikant) maximaal 2 afgevaardigden kunnen aanmelden. Deze personen ontvangen dan een link om de vergadering bij te wonen. U kunt zich hiervoor aanmelden via acp@zinl.nl.