Vergaderingen ACP

De vergaderingen van de ACP zijn in principe openbaar. Belanghebbende partijen kunnen schriftelijk op voorgenomen rapporten en signalementen van het Zorginstituut reageren of een verzoek om mondelinge inspraak indienen.

Vergaderschema 2021

Vergadering bijwonen - gewijzigde situatie vanwege coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen zal de ACP-vergadering vooralsnog niet fysiek plaatsvinden, maar via teleconferentie.

Wilt u de vergadering bijwonen? U kunt zich hiervoor per e-mail aanmelden bij de secretaris van de ACP: acp@zinl.nl. U ontvangt dan een link om de vergadering bij te wonen.

Schriftelijke reacties kunnen tot uiterlijk 8 dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Een verzoek om mondelinge inspraak kan tot uiterlijk 4 dagen voor de vergadering worden ingediend. De voorzitter van de ACP beslist over deze verzoeken