Vergaderingen ACP

De vergaderingen van de ACP zijn in principe openbaar. Belanghebbende partijen kunnen schriftelijk op voorgenomen rapporten en signalementen van het Zorginstituut reageren of een verzoek om mondelinge inspraak indienen.

Vergaderschema 2020

  • vrijdag 7 februari 2020
  • vrijdag 13 maart 2020
  • vrijdag 24 april 2020
  • vrijdag 22 mei 2020
  • vrijdag 26 juni 2020
  • vrijdag 25 september 2020
  • vrijdag 23 oktober 2020
  • vrijdag 27 november 2020
  • vrijdag 11 december 2020

Vergadering bijwonen

Wilt u een vergadering bijwonen? U kunt zich daarvoor aanmelden bij de secretaris van de ACP (acp@zinl.nl).

Schriftelijke reacties kunnen tot uiterlijk 8 dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Een verzoek om mondelinge inspraak kan tot uiterlijk 4 dagen voor de vergadering worden ingediend. De voorzitter van de ACP beslist over deze verzoeken.