Vergaderingen ACP

De vergaderingen van de ACP zijn in principe openbaar. Belanghebbende partijen kunnen schriftelijk op voorgenomen rapporten en signalementen van het Zorginstituut reageren of een verzoek om mondelinge inspraak indienen.

Vergaderschema 2022

Vergadering bijwonen - gewijzigde situatie vanwege coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen vinden de ACP-vergaderingen vooralsnog fysiek in kleine kring plaats. Insprekers raden we aan fysiek bij de vergadering aanwezig te zijn. Mocht dat noodzakelijk zijn, dan is online inspreken ook mogelijk.

Wilt u de vergadering als toehoorder bijwonen? Dat kan via een online verbinding. U kunt zich hiervoor per e-mail aanmelden bij de secretaris van de ACP: acp@zinl.nl. U ontvangt dan een link om de vergadering online bij te wonen. We gaan er vanuit dat de vergadering online goed te volgen is. We vernemen het graag als dat niet het geval is geweest, zodat wij dit kunnen verbeteren.

Schriftelijke reacties kunnen tot uiterlijk 8 dagen voor de vergadering bij de secretaris worden ingediend. Een verzoek om mondelinge inspraak kan tot uiterlijk 4 dagen voor de vergadering worden ingediend. De voorzitter van de ACP beslist over deze verzoeken.