Reglement Adviescommissie Pakket Zorginstituut Nederland

Het Reglement Adviescommissie Pakket Zorginstituut Nederland zoals dat op 5 december 2016 door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut is vastgesteld.

Inhoud Reglement van de Adviescommissie Pakket (ACP)

In dit reglement staan o.a. de taken van deze commissie beschreven en hoe de vergaderingen en de inspraak worden georganiseerd.