Adviseren over opname beroepen en erkenning specialistentitels in de Wet BIG - procedure en werkwijze

Op verzoek kan Zorginstituut Nederland de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren over het erkennen van beroepen en specialistentitels op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Procedure voor een aanvraag

Een beroepsvereniging kan formeel een verzoek tot erkenning van een beroep of specialistentitel indienen bij de minister van VWS. Voordat een formeel verzoek bij de minister wordt ingediend, kan een beroepsvereniging eerst inlichtingen inwinnen bij het Zorginstituut.

Op verzoek van de minister zal het Zorginstituut zich vervolgens buigen over het door de beroepsvereniging gedane verzoek. In de voorbereiding op het advies bestudeert het Zorginstituut de meegestuurde stukken, doet zelfstandig (bureau)onderzoek en bespreekt het verzoek met de verzoekende beroepsvereniging. Als aanvullende informatie noodzakelijk is, zal het Zorginstituut hierom vragen. Ook bezoekt het Zorginstituut de werkomgeving van de beroepsbeoefenaar en zijn er gesprekken met individuele beroepsbeoefenaren. Verder wordt aan andere belanghebbende organisaties (bijvoorbeeld beroepsverenigingen met aangrenzende kennisgebieden, onderwijsorganisaties of (semi)overheidsinstanties) gevraagd om informatie en kennis te delen over het beroep dat het verzoek heeft gedaan. Tot slot wordt het conceptadviesrapport bij betrokken organisaties geconsulteerd.

Het Zorginstituut streeft ernaar binnen 6 maanden advies uit te brengen. Het is echter niet ondenkbaar dat extra onderzoek nodig is, waardoor advisering meer tijd in beslag neemt. Er geldt geen wettelijke termijn.

Voor informatie

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een informatief gesprek kunt u contact opnemen met de afdeling Zorg, team BIG.
Telefoon: 020 - 797 82 27
E-mail: big@zinl.nl