Adviseren over opname beroepen en erkenning specialistentitels in de Wet BIG

Op verzoek kan Zorginstituut Nederland de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) adviseren over het erkennen van beroepen en specialistentitels op grond van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

Alleen als regulering noodzakelijk is

Het uitgangspunt van de Wet BIG is dat beroepen niet worden opgenomen in de Wet BIG, tenzij regulering noodzakelijk is om patiënten adequaat te beschermen tegen onzorgvuldig of ondeskundig handelen. Dit is het zogenaamd 'nee, tenzij'-principe. De meeste beroepen die uitgeoefend worden in de individuele gezondheidszorg zijn niet opgenomen in de Wet BIG. Erkenning, status of anderzijds financieel-economische motieven zijn geen reden voor opname in de Wet BIG.

Kijk voor een overzicht van de beroepen die zijn gereguleerd in de Wet BIG op de website van BIG-register.

Ontwikkelingen Wet BIG

Door een aantal ontwikkelingen op het gebied van de Wet BIG komt de minister met een langetermijnvisie op een toekomstbestendige Wet BIG. Om daarover onderbouwde keuzes te kunnen maken heeft de minister van VWS de Gezondheidsraad gevraagd om een toekomstbestendig toetsingskader voor het opnemen van voorbehouden handelingen en de toelating van beroepen tot de Wet BIG.

Hierdoor heeft de minister besloten nieuwe verzoeken tot beroepenregulering in de Wet BIG voorlopig op te schorten. De door het Zorginstituut in behandeling genomen verzoeken zijn bijna afgehandeld.

Lees de kamerbrief over bevindingen verkenning toekomstbestendigheid Wet BIG.

Vastgestelde adviezen

Het Zorginstituut heeft op verzoek van de minister over de volgende verzoeken geadviseerd: 

  • Verzoek van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) voor opname van het beroep anesthesiemedewerker in artikel 3 van de Wet BIG. Ons advies is van 10 maart 2020.  
  • Verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) voor opname van het beroep klinisch chemicus in artikel 3 van de Wet BIG. Ons advies is van 11 september 2020.  
  • Verzoek van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) voor opname van het beroep operatieassistent in artikel 3 van de Wet BIG. Ons advies is van 25 mei 2021.  
  • Verzoek van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) voor opname van het beroep kinder- en jeugdpsycholoog NIP (K&J-psycholoog NIP) in artikel 3 van de Wet BIG. Ons advies is van 9 maart 2022.  
  • Verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) voor opname van het beroep klinisch fysicus in artikel 3 van de Wet BIG. Ons advies is van 14 februari 2023
  • Verzoek van VWS voor opname van het beroep klinisch fysicus audioloog in artikel 3 van de Wet BIG (laatste verzoek in behandeling).

Adviseren over beroepen

Het Zorginstituut heeft geadviseerd over het opnemen van beroepen aan de hand van de 'Beleidslijn voor het wettelijk reguleren van beroepen' die in 2014 door de minister van VWS aan de Tweede Kamer is gestuurd.