Aanbesteding zorggerelateerde onderzoeken

Het Zorginstituut heeft wettelijke taken op het gebied van kwaliteit van zorg en pakketbeheer. Hierbij maken wij gebruik van onderzoek ter ondersteuning en versterking van onze werkzaamheden. Onderzoeksvragen voor deze taken worden uitgezet via het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) van Mercell. Partijen moeten zich eerst (gratis) aanmelden bij Mercell en kunnen vervolgens via onderstaande link een verzoek tot kwalificatie indienen.

Kwaliteitstaken

Onze werkwijzen en procedures staan ten dienste van continue kwaliteitsverbetering in de gezondheidszorg. Iedereen moet toegang hebben tot begrijpelijke en betrouwbare informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg. Ter ondersteuning en versterking van deze werkzaamheden zetten wij onderzoek uit. Deze onderzoeken zijn divers van aard. Het kan bijvoorbeeld gaan om onderzoek naar overlap in aanlevering kwaliteitsgegevens bij meerdere kwaliteitsstandaarden, onderzoek naar succesfactoren van uitkomstinformatie of een internationale vergelijking van interventies bij kwetsbare ouderen thuis.

Pakkettaken

Uit de pakkettaken van het Zorginstituut komt ook onderzoek voort, bijvoorbeeld voor pakketadviezen en duidingen. Veel effectiviteitsstudies worden uitbesteed aan onderzoeksgroepen. Bijvoorbeeld onderzoek naar effectiviteit bij lage rugklachten of onderzoek naar de effectiviteit van CAR-T.

Dynamisch aankoopsysteem (DAS) Zorggerelateerde Onderzoeken

Via onderstaande link kunt u de betreffende documenten middels Mercell downloaden en kunt u uw verzoek tot toelating tot het Dynamisch aankoopsysteem Zorggerelateerde Onderzoeken indienen.

Dynamisch aankoopsysteem Zorg (DAS)

Mocht u hulp nodig hebben bij de inschrijving dan kunt u contact opnemen met de servicedesk van Mercell:
Telefoon: 085 – 001 45 93
E-mail: support-nl@mercell.com
Openingstijden: 09.00 tot 17.00 uur

Inhuur personeel

Voor de inhuur van personeel gebruiken wij ook het Dynamische aankoopsystemen. Kijk voor meer informatie op de pagina 'Inkoop en Aanbesteding'.