Kwaliteitsraad (KR)

De Kwaliteitsraad van het Zorginstituut is een onafhankelijke raad van deskundigen op het gebied van kwaliteit van zorg. De Raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Zorginstituut en heeft een wettelijke rol in de doorzettingsmacht van het Zorginstituut.

Blogs Kwaliteitsraad

Voor de Kwaliteitsraad ligt de essentie van kwaliteit vooral in het samen leren en verbeteren. Wat goede zorg is, wordt bepaald in de maatschappelijke context, waarbij afwegingen worden gemaakt tussen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Corona was hierin een gamechanger en bepaalde onze agenda. Wat observeerde of ervoer de Kwaliteitsraad deze dagen?

Lees het in een serie blogs over corona van de Kwaliteitsraad

Publicaties