Kwaliteitsraad (KR)

De Kwaliteitsraad is een onafhankelijke commissie die het Zorginstituut gevraagd en ongevraagd adviseert op het gebied van de kwaliteit van gezondheidszorg. De Kwaliteitsraad heeft ook een wettelijke taak op het gebied van de doorzettingsmacht; het Zorginstituut kan de Kwaliteitsraad vragen om een kwaliteitsstandaard, een meetinstrument of een informatiestandaard voor een specifieke vorm van zorg op te stellen.

Reglement Kwaliteitsraad

De Kwaliteitsraad is verantwoordelijk voor de inhoud van de adviezen en de Raad van Bestuur van het Zorginstituut  is bestuurlijk verantwoordelijk; die bepaalt wat het Zorginstituut met die adviezen doet. Het volledige ‘Reglement Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland’ staat onderaan deze pagina.