Evaluatie effecten producten Zorginstituut

Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Op deze manier houdt elke burger toegang tot kwalitatief goede zorg, tegen aanvaardbare kosten voor ons allemaal. Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. Om in kaart te brengen wat er gebeurt nadat het Zorginstituut een product heeft uitgebracht, voert het Zorginstituut evaluaties en monitors uit. Hiervoor heeft het Zorginstituut een evaluatieprogramma.

Evaluatieprogramma

Met een evaluatie of monitor wil het Zorginstituut inzicht krijgen in de vraag welke ontwikkelingen er plaatsvinden nadat het Zorginstituut een product heeft uitgebracht. Zo'n product is bijvoorbeeld een standpunt, handreiking of advies. Het versterken van de doorwerking van een product of activiteit speelt ook een belangrijke rol. Tot slot bieden de resultaten input voor de leer- en verbetercyclus van het Zorginstituut.

Op deze pagina staat een actueel overzicht van alle evaluatierapporten die het evaluatieprogramma heeft opgeleverd. Informatie over alle lopende evaluaties is te vinden op de werkagenda ‘Evaluatierapporten en monitors’ op deze website. 

Publicaties