Voorwaardelijk toegelaten zorg

De minister voor Medische zorg en Sport kan zorg die nog niet bewezen effectief is tijdelijk toelaten tot het basispakket. De minister stelt daaraan de voorwaarde dat in de periode van de tijdelijke toelating de onderzoekers gegevens verzamelen over de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van de zorg. In de laatste 6 maanden van de periode van tijdelijke toelating gebruikt het Zorginstituut die gegevens om vast te stellen of de betreffende zorg definitief onderdeel is van het basispakket.
In 2019 is de voorwaardelijke toelating vervangen voor de subsidieregeling veelbelovende zorg. Voor de lopende trajecten blijft de oude regeling van kracht. Dit geldt in principe ook voor de onderwerpen die momenteel beoordeeld worden en die via de top-down procedure ingediend zijn in 2018.

Welke zorg is voorwaardelijk toegelaten?

Op dit moment zijn verschillende zorgvormen voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket. Het gaat om de volgende voorwaardelijke toelatingen:

Bewegingsapparaat

Hart, vaat en long

Kanker

Spijsvertering en mondzorg

Zintuigen en huid

Wie kan de voorwaardelijk toegelaten zorg vergoed krijgen?

Wie voorwaardelijk toegelaten zorg uit het basispakket vergoed wil krijgen, moet deelnemen aan het hoofdonderzoek. In het hoofdonderzoek verzamelen de onderzoekers gegevens over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de betreffende zorg.
Soms is het ook mogelijk om deze zorg vergoed te krijgen wanneer de verzekerde niet meedoet aan het hoofdonderzoek. Hij moet dan meedoen aan een aanvullend nevenonderzoek. Een verzekerde kan aan het aanvullend nevenonderzoek meedoen wanneer:

  • hij niet kan deelnemen aan het hoofdonderzoek, omdat dat 'vol' zit;
  • hij heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek maar daarbij niet de voorwaardelijk toegelaten zorg gekregen omdat hij in de controlegroep zat en dus niet de voorwaardelijk toegelaten zorg ontving;
  • hij niet kan meedoen aan het hoofdonderzoek om een niet-zorginhoudelijke reden. Bijvoorbeeld wanneer hij geen Nederlandse spreekt of geen computer heeft.

Procedure voorwaardelijke toelating

Meer informatie over de procedure en het indienen van een dossier voor voorwaardelijk toegelaten zorg staat op de pagina 'Beoordeling voor voorwaardelijke toelating van zorg'.

De kandidaturen voor voorwaardelijk toegelaten zorg staan in de tabel (fase 1 en 2) van het 'Overzicht voor voorwaardelijke toelating (VT) tot het basispakket'.

Voortgangsrapportages