Voorwaardelijke toelating tot het basispakket (voortgangsrapportage 2020)

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg brengt het Zorginstituut jaarlijks een rapport uit over de voortgang van de lopende voorwaardelijke toelatingstrajecten. Dit rapport bevat de voortgangsrapportage van de trajecten in 2019.