Regeling wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met wijziging van de voorwaarden voor voorwaardelijk toegelaten zorg

Voorwaardelijk toegelaten zorg valt alleen onder de verzekerde zorg als de patiënt deelneemt aan het hoofdonderzoek. In de praktijk is echter gebleken dat niet alle patiënten de mogelijkheid hebben om aan het hoofdonderzoek deel te nemen. Daarom is nu geregeld dat patiënten die niet aan het hoofdonderzoek kunnen deelnemen, wel aanspraak kunnen maken op de voorwaardelijk toegelaten zorg als ze aan het aanvullend nevenonderzoek deelnemen.