Pakketadvies sluisgeneesmiddel trastuzumab-deruxtecan (Enhertu®) voor de behandeling van HER2-positieve borstkanker

Zorginstituut Nederland heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd om het medicijn trastuzumab-deruxtecan (Enhertu®) na succesvolle prijsonderhandelingen te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn kan worden gebruikt bij de palliatieve behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve borstkanker in een gevorderd stadium. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van het middel in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’. Inmiddels heeft de minister besloten het medicijn te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Update april 2024: trastuzumab-deruxtecan (Enhertu®) vergoed per 11 april 2024

De minister voor Medische Zorg heeft besloten trastuzumab-deruxtecan (Enhertu®) vanaf 11 april 2024 te vergoeden voor de palliatieve behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve borstkanker in een gevorderd stadium. De financiële afspraken lopen tot 1 januari 2028. 

Lees het vergoedingsbesluit in de Staatscourant.

Aandoening waarvoor vergoeding is aangevraagd

Borstkanker ontstaat in de melkbuisjes of melkklieren van de borst. HER2 is een eiwit aan het oppervlak van borstkankercellen. Het regelt hun groei en celdeling. Bij HER2-positieve borstkanker zit er veel HER2 op de kankercellen. Daardoor groeit de tumor snel en agressief. In een (ver)gevorderd stadium is de tumor in het lichaam uitgezaaid. Opereren heeft dan geen zin meer. Genezing is dan niet meer mogelijk. Patiënten worden dan palliatief behandeld. Zij krijgen daarbij levensverlengende behandelingen met medicijnen die de tumorgroei afremmen.

Enhertu is zo’n medicijn. Het kan worden gebruikt bij de behandeling van volwassen patiënten met niet te opereren of uitgezaaide HER2-positieve borstkanker. De patiënten moeten dan wel al 1 of meer anti-HER2-behandelingen hebben gehad.

Trastuzumab-deruxtecan (Enhertu)

Enhertu beschadigt de kankercellen of ruimt ze op zonder gezonde lichaamscellen ernstig te beschadigen. Daarmee remt het middel de groei en verdere uitzaaiing van de tumor.

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut concludeert dat er nog onzekerheden zijn over het effect van Enhertu op de algehele overleving. Dat is de periode na behandeling tot overlijden. Ook zijn er nog onzekerheden over het effect op de kwaliteit van leven van patiënten met HER2-positieve borstkanker. Vanwege deze onzekerheden vindt het Zorginstituut dat de vraagprijs voor het middel te hoog is. Daarom adviseren wij de minister om het middel wel te vergoeden uit het basispakket, maar om eerst met de fabrikant over een prijsverlaging te onderhandelen. Als later ook de andere onderzoeksresultaten van het middel beschikbaar zijn, kan het Zorginstituut Enhertu op verzoek van de minister opnieuw beoordelen. En daarna de minister nogmaals adviseren over de vergoeding ervan.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft trastuzumab-deruxtecan (Enhertu) voor deze indicatie in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Een medicijn in deze sluis komt pas voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking als:

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • er succesvol met de fabrikant over prijsverlaging is onderhandeld.

Kijk voor meer uitleg op de pagina ‘Sluis voor dure geneesmiddelen’.

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Adviescommissie Pakket (ACP) adviseren het Zorginstituut bij het uitbrengen van een pakketadvies. De minister van VWS beslist uiteindelijk of het middel wel of niet kan worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

  • Hoe ernstig is de ziekte?
  • Hoe goed werkt het medicijn?
  • Bij welke groep patiënten?
  • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.