ACP-advies trastuzumab-deruxtecan (Enhertu®) voor de behandeling van borstkanker

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over trastuzumab-deruxtecan (Enhertu®) voor de behandeling van patiënten met operatief niet te verwijderen of uitgezaaide HER2-positieve borstkanker die voorafgaand 1 of meer behandelschema's op basis van anti-HER2-therapieën hebben gekregen. De commissie heeft in haar vergadering van 9 december 2022 gesproken over de vraag of trastuzumab-deruxtecan bij de genoemde indicatie moet worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Tijdens de vergadering hebben de patiëntenorganisaties Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) en Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) gebruikgemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. Ook is ingesproken door de AstraZeneca, mede namens registratiehouder en producent Daiichi Sankyo.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie adviseert om trastuzumab-deruxtecan tijdelijk toe te laten tot het basispakket van de zorgverzekering voor een prijs die niet hoger is dan die van de standaardbehandeling trastuzumab-emtansine. De commissie adviseert ook dat het Zorginstituut in het kader van cyclisch pakketbeheer een herbeoordeling doet op het moment dat data over algehele overleving en kwaliteit van leven van patiënten beschikbaar zijn. Genoemde onzekerheden over de kosteneffectiviteit van trastuzumab-deruxtecan en de standaardbehandeling moeten dan worden weggenomen. Omdat de commissie nog niet eerder heeft geadviseerd om tijdelijk een lagere prijs te vergoeden in het kader van cyclisch pakketbeheer, geeft de commissie tot slot mee om na te denken over de vraag of de prijs met terugwerkende kracht (deels) omhoog kan op het moment dat de onzekerheden zijn weggenomen.