Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over trastuzumab-deruxtecan (Enhertu®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over trastuzumab-deruxtecan (Enhertu®). Dit medicijn kan worden gebruikt bij de palliatieve behandeling van volwassen patiënten met HER2-positieve borstkanker in een gevorderd stadium. Dit onderwerp is voor het eerst besproken in de WAR-vergadering van 10 oktober 2022. De tweede bespreking vond plaats op 14 november 2022.