Advies - vergoed naltrexon in combinatie met bupropion (Mysimba®) voor een bepaalde groep patiënten met overgewicht

Zorginstituut Nederland heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geadviseerd om naltrexon in combinatie met bupropion (Mysimba®) te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dit medicijn kan worden gebruikt bij bepaalde patiënten met overgewicht. De minister heeft ons advies overgenomen, waardoor naltrexon in combinatie met bupropion (Mysimba®) vanaf 1 augustus 2022 in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) is opgenomen en dus wordt vergoed. Er zijn voorwaarden voor vergoeding.

Update januari 2023: naltrexon in combinatie met bupropion (Mysimba®) wordt onder voorwaarden vergoed vanaf 1 augustus 2022

De minister van VWS heeft ons advies overgenomen en besloten naltrexon in combinatie met bupropion (Mysimba®) op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het middel wordt vanaf 1 augustus 2022 onder bepaalde voorwaarden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. 

Lees het besluit van de minister in de Staatscourant van 29 juli 2022.

In januari 2023 heeft de minister besloten om ook ons advies over te nemen om een aanvullende voorwaarde op te nemen in het GVS. De aanvullende voorwaarde is dat Mysimba® pas wordt ingezet als mensen niet genoeg zijn afgevallen, ondanks 1 jaar deelname aan een GLI-programma. GLI is de afkorting van gecombineerde leefstijlinterventie. Het programma moet door het RIVM zijn goedgekeurd. Deze aanvullende voorwaarde komt uit het informatiedocument dat het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) heeft opgesteld met verwijzing naar de Zorgstandaard Obesitas 2010. Er was namelijk verwarring ontstaan voor welke patiënten de vergoeding precies geldt. 

Lees het besluit van de minister in de Staatscourant van 17 januari 2023.

Naltrexon in combinatie met bupropion is bedoeld voor mensen met overgewicht

In Mysimba® zitten 2 stoffen die op de hersenen werken: naltrexon en bupropion. Deze combinatie van stoffen wordt gebruikt om het gewicht te verlagen als mensen niet genoeg afvallen met meer beweging en een dieet met een beperkt aantal calorieën.

Bupropion remt de nieuwe opname van dopamine, waardoor het gevoel van honger vermindert. Naltrexon zorgt ervoor dat het gevoel van verzadiging langer duurt. Het medicijn is een tablet die je heel doorslikt met water, het liefst tijdens het eten.

Meer informatie voor patiënten (Apotheek.nl)
Meer informatie voor professionals (Farmacotherapeutisch Kompas) 

Advies van het Zorginstituut over vergoeding van naltrexon in combinatie met bupropion

Het Zorginstituut heeft vastgesteld dat naltrexon in combinatie met bupropion meerwaarde heeft als aanvulling op een GLI-programma. Dit in vergelijking met alleen deelname aan GLI. Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om naltrexon in combinatie met bupropion in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) op te nemen op bijlage 1A. Het medicijn wordt alleen onder bepaalde voorwaarden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over dit advies? Mail uw vraag dan naar het Zorginstituut via warcg@zinl.nl. Hebt u vragen over de vergoeding, het eigen risico of wilt u weten of u een eigen bijdrage moet betalen? Kijk op onze informatiepagina of vraag het uw zorgverzekeraar. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) leest u de antwoorden op veelgestelde vragen over de vergoeding van medicijnen voor obesitas.

Hoe is het advies ontstaan?

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het medicijn wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

  • Hoe ernstig is de ziekte?
  • Hoe goed werkt het medicijn?
  • Bij welke groep patiënten?
  • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Uitleg over vergoeden van medicijnen

Naltrexon in combinatie met bupropion is een extramuraal geneesmiddel. Extramuraal betekent: medicijnen voor thuisgebruik die u op recept van een arts bij de apotheek kunt halen. Ze worden alleen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als ze in het GVS staan. Het GVS heeft meerdere bijlagen. Kijk voor meer uitleg over het GVS en de bijlagen 1A, 1B en 2 op de pagina ‘Vergoeding van extramurale geneesmiddelen (GVS)’.