Advies Zorginstituut: vergoed medicijn Mysimba voor mensen met overgewicht die leefstijlprogramma GLI volgen

Het medicijn Mysimba kan voor de behandeling van overgewicht worden vergoed uit het basispakket. Uit onderzoek blijkt dat het middel effectief is bij mensen met een Body Mass Index (BMI) van 30 of hoger die al deelnemen aan een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). En bij mensen met een BMI tussen 27 en 30 die aan een GLI deelnemen en een of meer ziekten hebben die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2. De vergoeding geldt alleen voor deze 2 groepen, omdat de werking van het middel bij hen is aangetoond. Dat schrijft Zorginstituut Nederland in een advies aan de minister van VWS.

De foto toont 5 mensen die in een park aan het sporten zijn. Ze houden een gewicht vast en doen lunges. In het gras liggen halters met gewichten eraan.
Beeld: ©Hollandse Hoogte/ANP

Mysimba wordt gebruikt om het gewicht te verlagen als mensen met een caloriearm dieet en meer beweging niet genoeg afvallen. In Mysimba zitten 2 stoffen die op de hersenen werken. Bupropion remt de heropname van dopamine, waardoor het hongergevoel afneemt. Naltrexon zorgt ervoor dat het gevoel van verzadiging langer aanhoudt.

Effectief voor mensen die GLI-programma volgen

De fabrikant van Mysimba heeft vergoeding aangevraagd voor 2 groepen:

  • mensen met een BMI van 30 of meer (obesitas);
  • mensen met een BMI tussen 27 en 30 (overgewicht) én (risico op) een of meer ziekten die samenhangen met overgewicht, namelijk hart- en vaatziekte, diabetes (suikerziekte) type 2, slaapapneu of artrose.

Mysimba is een aanvulling op de GLI-programma’s die zijn erkend door het RIVM. Deze programma’s moeten zorgen voor een blijvende gedragsverandering en gezonde leefstijl op lange termijn. In de beoordeling heeft het Zorginstituut de combinatie van een GLI en Mysimba vergeleken met de combinatie van een GLI en een placebo (neppil). De conclusie van het Zorginstituut is dat bij mensen met overgewicht of obesitas de combinatie met Mysimba beter werkt dan de combinatie met een placebo. Het wetenschappelijk onderzoek levert bewijs dat met Mysimba 2 keer zoveel mensen 5% of meer afvallen, en bijna 3 keer zoveel mensen 10% of meer. Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen die Mysimba gebruiken veel last kunnen hebben van bijwerkingen, zoals misselijkheid, verstopping en duizeligheid. Hierdoor stopt de helft van de mensen tijdens de behandeling met het middel.

Vergoeding onder voorwaarden

Als de minister van VWS het advies van het Zorginstituut overneemt, wordt Mysimba uit het basispakket vergoed. Maar dat geldt alleen voor mensen met overgewicht die deelnemen aan een erkend GLI-programma en in 1 van de 2 geadviseerde patiëntengroepen zitten. En er is nog een voorwaarde: mensen die na 4 maanden gebruik minder dan 5% van hun oorspronkelijke gewicht zijn afgevallen, moeten stoppen met het middel.

Bestuursvoorzitter Sjaak Wijma: “Het is goed nieuws dat mensen met medicijnen effectief ondersteund kunnen worden in de strijd tegen overgewicht. Dat is weer meer passende zorg. Tegelijkertijd is gebleken dat Mysimba alleen goed werkt naast een leefstijlinterventie, dus bij een beperkte groep. Overgewicht blijft onverminderd een bedreiging voor de gezondheid van onze samenleving.”

Samen van goede zorg verzekerd 

Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Ons doel is dat iedereen in Nederland, rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek, goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.