Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over bupropion (Mysimba®)

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over bupropion (Mysimba®). Bupropion kan worden toegepast voor de behandeling van obesitas (ernstig overgewicht). Dit onderwerp is besproken in de WAR-vergadering van 14 maart 2022.