Advies - vergoed liraglutide (Saxenda®) voor een bepaalde groep patiënten met (ernstig) overgewicht

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen. Dat betekent dat liraglutide (Saxenda®) vanaf 1 april 2022 wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering en is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit medicijn kan worden gebruikt voor bepaalde patiënten met (ernstig) overgewicht. Voor vergoeding gelden extra voorwaarden. 

Stand van zaken: liraglutide (Saxenda®) onder voorwaarden vergoed vanaf 1 april 2022

De minister van VWS heeft het advies van het Zorginstituut overgenomen. Vanaf 1 april 2022 wordt liraglutide (Saxenda®) onder voorwaarden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. 

Lees het besluit van de minister in de Staatscourant van 31 maart 2022.

Vanaf 1 juli 2022 is daar als aanvullende voorwaarde bijgekomen dat mensen niet genoeg zijn afgevallen, ondanks 1 jaar deelname aan een GLI-programma. GLI is de afkorting van gecombineerde leefstijlinterventie. Het programma moet door het RIVM zijn goedgekeurd. Deze aanvullende voorwaarde komt uit het informatiedocument dat het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) heeft opgesteld met verwijzing naar de Zorgstandaard Obesitas 2010. Het was namelijk onduidelijk voor welke patiënten de vergoeding precies geldt. In november 2022 hebben we de minister geadviseerd om deze aanvullende voorwaarde ook op te nemen in het GVS. 

Liraglutide (Saxenda®) is bedoeld voor mensen met ernstig overgewicht

Liraglutide is de werkzame stof in het medicijn. De merknaam is Saxenda®. Het is een injectie. Liraglutide verhoogt het gevoel van verzadiging waardoor iemand zich minder hongerig voelt. De fabrikant heeft de vergoeding aangevraagd voor een beperkte groep mensen met ernstig overgewicht (obesitas). 

Meer informatie voor patiënten vindt u op apotheek.nl.
Meer informatie voor professionals vindt u op Farmacotherapeutisch Kompas.

Advies van het Zorginstituut over vergoeding van liraglutide

Het Zorginstituut heeft vastgesteld dat liraglutide meerwaarde heeft als aanvulling op een GLI-programma. Dit in vergelijking met alleen deelname aan een GLI. Dit geldt voor volwassenen die: 

  • Al minstens 1 jaar hebben deelgenomen aan een door het RIVM erkend GLI-programma en daarmee onvoldoende gewichtsverlies hebben bereikt. Dit helpt mensen met overgewicht om meer te bewegen en gezond te eten. Het doel is een blijvende gedragsverandering. 
  • Door hun gewicht een extreem hoog gezondheidsrisico hebben dat samenhangt met hun gewicht. Dit zijn mensen met een BMI vanaf 35 in combinatie met een hart- of vaatziekte, slaapapneu of artrose. Of een BMI vanaf 40. 
  • Geen diabetes mellitus (suikerziekte) type 2 hebben. 
  • Niet in aanmerking komen voor operaties zoals een maagverkleining.

De werkzame stof liraglutide is al opgenomen in het GVS onder de merknaam Victoza®. Victoza® is bedoeld voor de behandeling van diabetes mellitus type 2. Het staat in het GVS op bijlage 1A, met nadere voorwaarden op bijlage 2. Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om de bijlage 2-voorwaarden van liraglutide uit te breiden. De uitbreiding betreft de groep mensen met ernstig overgewicht, zoals beschreven in de voorwaarden voor vergoeding van liraglutide. 

Voorwaarden voor vergoeding van liraglutide

Meer informatie of vragen?

Hebt u vragen over dit advies? Mail uw vraag dan naar het Zorginstituut via warcg@zinl.nl. Hebt u vragen over de vergoeding, het eigen risico of wilt u weten of u een eigen bijdrage moet betalen? Kijk dan op onze informatiepagina of vraag het uw zorgverzekeraar. Op de website van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) leest u de antwoorden op veelgestelde vragen over de vergoeding van medicijnen voor obesitas.

Hoe is het advies ontstaan?

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) adviseert het Zorginstituut bij de beoordeling. Op basis van de beoordeling stuurt het Zorginstituut een advies aan de minister van VWS. De minister neemt de uiteindelijke beslissing om het medicijn wel of niet te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Bekijk het filmpje dat uitlegt hoe wij de beoordeling van geneesmiddelen aanpakken.

Iedereen in Nederland betaalt mee aan de gezondheidszorg. Zorginstituut Nederland waakt erover dat die zorg goed én betaalbaar blijft.

Komt er bijvoorbeeld een nieuw medicijn op de markt, dan beoordelen wij of het vergoed moet worden uit het basispakket. We geven daarover advies aan de minister voor Medische Zorg.

Die beoordeling gaat zo:
Als een medicijn is goedgekeurd kan de fabrikant een aanvraag bij ons doen voor toelating tot het basispakket. Zodra we alle informatie en wetenschappelijke onderzoeken hebben ontvangen, gaan we aan de slag.
We beantwoorden vragen als:

  • Hoe ernstig is de ziekte?
  • Hoe goed werkt het medicijn?
  • Bij welke groep patiënten?
  • En, wat kost het ten opzichte van wat het oplevert voor de patiënt?

Als er al een medicijn voor de ziekte is, dan vergelijken we ze met elkaar.

Soms blijkt tijdens de beoordeling dat er onzekerheid is over hoe lang de ziekte wegblijft. Of dat het niet bij alle patiënten lijkt te werken. We adviseren dan over wie het medicijn moet krijgen.
Soms is het medicijn heel duur. Vergoeding hiervan kan dan ten koste gaan van zorg voor andere patiënten. We adviseren dan om over de prijs te onderhandelen.

Bij de beoordeling betrekken we patiëntenorganisaties, dokters en zorgverzekeraars. En we krijgen advies van twee onafhankelijke commissies:
de Wetenschappelijke Adviesraad en de Adviescommissie Pakket.

We wegen alle feiten en onzekerheden tegen elkaar af in ons advies. De minister besluit uiteindelijk of het medicijn vergoed wordt uit het basispakket.

Zo besteden we het geld voor de zorg, waar iedereen aan meebetaalt, aan goede medicijnen die het geld waard zijn.

Uitleg over vergoeden van medicijnen

Liraglutide is een extramuraal geneesmiddel. Extramuraal betekent: medicijnen voor thuisgebruik die u op recept van een arts bij de apotheek kunt halen. Ze worden alleen vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering als ze in het GVS staan. Het GVS heeft meerdere bijlagen. Kijk voor meer uitleg over het GVS en de bijlagen 1A, 1B en 2 op de pagina ‘Vergoeding van extramurale geneesmiddelen (GVS)’.