Testimonial Liesbeth van Rossum - internist en hoogleraar

Liesbeth van Rossum is internist en hoogleraar. Zij ziet hoe overgewicht kan leiden tot ernstige gevolgen voor de gezondheid. Zij vindt dat we niet moeten wachten tot al die gevolgen ontstaan, maar dat we obesitas zelf serieus moeten nemen en beter moeten aanpakken. Zo ziet zij de zorg van morgen. 

Spreker: Liesbeth van Rossum, internist en hoogleraar

LIESBETH VAN ROSSUM: In Nederland heeft op dit moment ruim de helft van de volwassenen overgewicht. Het gaat natuurlijk niet zozeer alleen om het gewicht. Maar vooral om de hoeveelheid vetmassa. Heb je te veel, dan wordt dat vet letterlijk ziek. Net zo goed als een lever of een hart ziek kan worden. En dat kan leiden tot ruim 200 andere aandoeningen. Natuurlijk diabetes en hart- en vaatziekten, maar ook 13 vormen van kanker, depressie, gewrichtsklachten. Van alles.

Aan de ene kant moeten we natuurlijk in de maatschappij zorgen voor meer preventie. En aan de andere kant voor de mensen die al overgewicht hebben, daarvoor zijn bijvoorbeeld begeleide leefstijlprogramma's beschikbaar. Als die onvoldoende effect hebben, dan kunnen bijvoorbeeld gewichtsverlagende medicijnen worden voorgeschreven. Of bij ernstig overgewicht ook een maagoperatie.

Dus wat we moeten doen is niet wachten tot al die gevolgen ontstaan van overgewicht, maar obesitas zelf serieus nemen en beter aanpakken.

BEELD: Logo Zorginstituut Nederland
BEELDTEKST: Hoe zie jij de Zorg van Morgen? #dezorgvanmorgen