GVS-advies SGLT-2-remmers uitbreiding bijlage 2-voorwaarden

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport heeft het Zorginstituut beoordeeld of de indicatie voor SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes mellitus type 2 kan worden uitgebreid. Het gaat om de middelen canagliflozine (Invokana®), dapagliflozine (Forxiga®), empagliflozine (Jardiance®), ertugliflozine (Steglatro®). Deze zijn al met vergoedingsvoorwaarden (bijlage 2) opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Het Zorginstituut adviseert om voor de gevraagde indicatie de bijlage 2-voorwaarden uit te breiden voor canagliflozine, dapagliflozine en empagliflozine, maar niet voor ertugliflozine. Op 20 september 2021 heeft het Zorginstituut een extra advies uitgebracht voor uitbreiding van de bijlage 2-voorwaarden.

Indicatie waarvoor uitbreiding wordt aangevraagd

SLGT-2-remmers blokkeren de natrium-glucose-cotransporter 2 (SGLT-2) in de nieren. Hierdoor wordt de glucosereabsorptie door de nieren geremd, wat leidt tot uitscheiding van glucose met de urine.

De aanvulling op de huidige bijlage 2-voorwaarden wordt aangevraagd als toevoeging op de standaardbehandeling voor patiënten met diabetes mellitus type 2 en een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.

Advies Zorginstituut

Op basis van de overwegingen in het rapport adviseert het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg en Sport om de bijlage 2-voorwaarden voor canagliflozine, dapagliflozine en empagliflozine uit te breiden. De uitbreiding betreft behandeling van volwassenen met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten.

Voor ertugliflozine adviseren wij géén uitbreiding van de bijlage 2-voorwaarden, omdat hiervan de meerwaarde voor patiënten niet is aangetoond.

Op 20 september 2021 heeft het Zorginstituut een extra advies uitgebracht voor uitbreiding van de bijlage 2-voorwaarden.

Bijlage 2-voorwaarden

De SGLT-2-remmers zijn al opgenomen in het GVS op bijlage 1A (cluster 0A10BXAO V) en worden vergoed voor specifieke patiëntengroepen. Deze patiëntengroepen zijn per SGLT-2-remmer gedefinieerd in de vergoedingsvoorwaarden op Bijlage 2 van het GVS.

Voor vergoeding van canagliflozine (Invokana®), dapagliflozine (Forxiga®), empagliflozine (Jardiance®) bij de behandeling van volwassenen met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten gelden de volgende aanvullende bijlage-2 voorwaarden:

  • Eerder bewezen hart- en vaatziekten;
    en/of
  • chronische nierschade met
    − eGFR 30-59 ml/min per 1,73m2 met matig verhoogde albuminurie (ACR> 3 mg/mmol/l); of
    − eGFR ≥ 60 ml/min per 1,73m2 met ernstig verhoogde albuminurie (ACR>30 mg/mmol).

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Extramurale geneesmiddelen zijn medicijnen die op recept van een arts verkrijgbaar zijn bij de apotheek. Ze worden alleen vergoed vanuit de basisverzekering als ze in het GVS staan. De hoogte van de vergoeding hangt af van de bijlage waarop ze staan. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A. Hiervoor kan een vergoedingslimiet gelden. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B. Hiervoor geldt geen vergoedingslimiet. Er kunnen ook nadere voorwaarden gelden voor vergoeding. Dan komt een medicijn ook op bijlage 2.