GVS-advies SGLT-2-remmers extra uitbreiding bijlage 2-voorwaarden

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of de indicatie voor SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes mellitus type 2 extra kan worden uitgebreid. Op 22 juni 2021 heeft het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg geadviseerd de bijlage 2-voorwaarden
van de SGLT-2 remmers canagliflozine (Invokana®), dapagliflozine (Forxiga®) en empagliflozine (Jardiance®) uit te breiden. Deze middelen zijn allemaal al opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Het Zorginstituut adviseert nu om de bijlage 2-voorwaarden verder uit te breiden met de volgende indicatie: patiënten met chronische nierschade met eGFR 30-44 ml/min per 1,73m2 zonder albuminurie. 

Indicatie waarvoor uitbreiding wordt aangevraagd

SLGT-2-remmers blokkeren de natrium-glucose-cotransporter 2 (SGLT-2) in de nieren. Hierdoor wordt de glucosereabsorptie door de nieren geremd, wat leidt tot uitscheiding van glucose met de urine.

Op 22 juni 2021 heeft het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg geadviseerd de bijlage 2-voorwaarden van de SGLT-2 remmers canagliflozine (Invokana®), dapagliflozine (Forxiga®) en empagliflozine (Jardiance®) uit te breiden met de onderstaande voorwaarden. 

Voor de behandeling van volwassenen met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten:

 • eerder bewezen hart- en vaatziekten; en/of 
 • chronische nierschade met 
  • eGFR 30-59 ml/min per 1,73m2 met matig verhoogde albuminurie (ACR> 3 mg/mmol) of 
  • eGFR ≥ 60 ml/min per 1,73m2 met ernstig verhoogde albuminurie (ACR>30 mg/mmol).

Advies van het Zorginstituut van 22 juni 2021 over uitbreiding bijlage 2-voorwaarden SGLT-2-remmers.

De richtlijncommissie van de NIV-NHG verzoekt het Zorginstituut om de nadere voorwaarden verder uit te breiden met patiënten met chronische nierschade met eGFR 30-44 ml/min per 1,73m2 zonder albuminurie.

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert om de bijlage 2-voorwaarden van de SGLT-2 remmers canagliflozine (Invokana®), dapagliflozine (Forxiga®) en empagliflozine (Jardiance®) verder uit te breiden met patiënten met chronische nierschade met eGFR 30-44 ml/min per 1,73m2 zonder albuminurie. De voorgestelde uitbreiding gaat gepaard met beperkte meerkosten. 

De nieuwe bijlage 2-voorwaarden zijn als volgt. 

Voor de behandeling van volwassenen met diabetes mellitus type 2 met een zeer hoog risico op hart- en vaatziekten:

 • eerder bewezen hart- en vaatziekten; en/of 
 • chronische nierschade met
  • eGFR 30-44 ml/min per 1,73m2 zonder albuminurie; of 
  • eGFR 30-59 ml/min per 1,73m2 met matig verhoogde albuminurie (ACR> 3 mg/mmol); of
  • eGFR ≥ 60 ml/min per 1,73m2 met ernstig verhoogde albuminurie (ACR>30 mg/mmol).

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Extramurale geneesmiddelen zijn medicijnen die op recept van een arts verkrijgbaar zijn bij de apotheek. Ze worden alleen vergoed vanuit de basisverzekering als ze in het GVS staan. De hoogte van de vergoeding hangt af van de bijlage waarop ze staan. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A. Hiervoor kan een vergoedingslimiet gelden. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B. Hiervoor geldt geen vergoedingslimiet. Er kunnen ook nadere voorwaarden gelden voor vergoeding. Dan komt een medicijn ook op bijlage 2.