Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over SGLT2-remmers

Verslag van de vergadering van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) over SGLT-2-remmers bij de behandeling van diabetes mellitus type 2. Het gaat om de middelen canagliflozine (Invokana®), dapagliflozine (Forxiga®), empagliflozine (Jardiance®) en ertugliflozine (Steglatro®). Dit onderwerp is voor het eerst besproken in de WAR-vergadering van 29 maart 2021. De tweede bespreking over dit onderwerp vond plaats op 31 mei 2021.