GVS-advies verruiming bestaande bijlage 2 voorwaarden SGLT-2 remmers bij de behandeling van diabetes mellitus type 2

Het Zorginstituut heeft getoetst of de bestaande bijlage 2 voorwaarden van de SGLT-2 remmers bij de behandeling van diabetes mellitus type 2 verruimd kunnen worden. Het gaat hier om een groepsbeoordeling van alle SGLT-2 remmers.
Na onderzoek ziet het Zorginstituut geen reden om de voorwaarden aan te passen. Het advies is dan ook om de bestaande Bijlage 2 voorwaarden ongewijzigd te laten.

Conclusies

Het Zorginstituut is tot de eindconclusie gekomen dat bij de behandeling van diabetes mellitus type 2, toevoeging van SGLT2-remmers een therapeutische minderwaarde heeft ten opzichte van placebo indien onvoldoende regulatie door middel van een optimaal ingesteld basaal-bolus regime met insuline wordt behaald.

Deze conclusie is getrokken vanwege:

  • de geringe, mogelijk klinisch niet relevante afname van het HbA1c,
  • klinisch niet relevante effecten op de belangrijke uitkomstmaten lichaamsgewicht en insuline gebruik,
  • ook is een overigens niet klinisch relevante verbetering op cardiovasculaire eindpunten niet definitief aangetoond.

Hierdoor wordt duidelijk dat de toevoeging van SGLT-2 remmers aan een optimaal ingestelde behandeling met basaal-bolus insuline geen bewezen beter effect heeft ten opzichte van behandeling met een optimaal ingesteld basaal-bolus regime alleen.

Dit betekent dat het Zorginstituut adviseert om de bestaande Bijlage 2 voorwaarden ongewijzigd te laten.