Beoordeling van hulpmiddelen

Het Zorginstituut heeft in 2008 het rapport 'Beoordelingskader hulpmiddelenzorg' uitgebracht. Dit rapport is niet meer helemaal actueel. In 2013 heeft het instituut dit beoordelingskader van een update voorzien in het rapport Pakketbeheer in de praktijk deel 3. Het gaat voornamelijk om een verandering in het proces. De uitgangspunten zijn hieronder kort beschreven.

Rol Zorginstituut verandert

Doordat de Hulpmiddelenparagraaf in de Regeling zorgverzekering inmiddels bijna is omgevormd van een lijst met producten naar een lijst van aanspraken waarbij de functiestoornis het uitgangspunt is, verandert ook onze rol. Voorheen moesten wij hulpmiddelen beoordelen, waarna de minister het advies ontving om de wet- en regelgeving wel of niet aan te passen.

Functiegerichte omschrijving

Met de komst van de functiegerichte omschrijvingen zal dit naar verwachting minder nodig zijn. Veel nieuwe hulpmiddelen zullen vallen onder één van de functiegerichte omschrijvingen. Als een hulpmiddel onder één van de functiegerichte omschrijvingen valt en het voldoet aan het wettelijke criterium 'stand van de wetenschap en praktijk' is sprake van een te verzekeren prestatie.

Rol zorgverzekeraars

Het is in eerste instantie aan zorgverzekeraars om te beoordelen of het nieuwe product onder één van de functiegerichte omschrijvingen valt en of voldaan is aan het criterium 'stand van de wetenschap en praktijk'. Zorgverzekeraars kunnen bij twijfel ook het Zorginstituut als pakketbeheerder raadplegen. Wij kunnen dan een beoordeling doen om te bevorderen dat de individuele zorgverzekeraars een eenduidige uitleg geven.

Risicogericht pakketbeheer

Ook zal het Zorginstituut niet automatisch alle verzoeken tot beoordeling in behandeling nemen. We zullen ons richten op die gebieden waar de grootste risico's worden voorzien (risicogericht pakketbeheer). Bij de prioritering van verzoeken tot beoordeling van zorgvormen zijn de ingeschatte risico's leidend. Hierbij is ook van belang of een nieuw product/nieuwe productcategorie wordt ondersteund door de beroepsgroep en/of patiënten. Bij een risicogericht pakketbeheer past ook, dat een dossier niet in behandeling wordt genomen als een verzoek tot beoordeling alleen wordt geïnitieerd vanuit de industrie.