Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) van Zorginstituut Nederland bestaat uit 3 leden die zijn benoemd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij zorgen voor de dagelijkse leiding van de organisatie en zijn eindverantwoordelijk.

Sjaak Wijma

dr. J. (Sjaak) Wijma - voorzitter

Sjaak Wijma (1958) studeerde medicijnen en koos vervolgens voor de specialisatie obstetrie & gynaecologie. Sinds 1993 was hij werkzaam als gynaecoloog in het Martiniziekenhuis te Groningen. Naast het uitvoeren van zijn specialisme heeft hij verschillende bestuurlijke functies gehad en hield hij zich bezig met de opleidingen binnen het ziekenhuis.

In zijn werk als gynaecoloog, maar ook als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is zijn drijfveer altijd geweest om samen met de beroepsgroep de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verbeteren.

Wijma is sinds 2016 lid van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Sinds 1 november 2018 is hij benoemd tot voorzitter. Naast bestuurder van het Zorginstituut is hij lid van de Raad van Advies Stichting Gezond Geboren (vanaf november 2016) en lid van de Raad van Toezicht Leading the Change Zorgevaluatie (vanaf mei 2016).

Tiana van Grinsven

drs. T.T.M. (Tiana) van Grinsven MBA

Tiana van Grinsven (1970) studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente. Zij heeft bestuurlijke ervaring in de adviesbranche en binnen het zorgdomein. Vanaf 2013 tot haar indiensttreding in 2017 bij het Zorginstituut was zij bestuurder bij Espria/Woonzorg Nederland, een concern dat zich richt op de langdurige zorg.

Van Grinsven is een inhoudelijk bestuurder met focus op de kwaliteit van zorg en het transparant maken daarvan richting cliënten en betrokken organisaties.

Naast bestuurder van het Zorginstituut is zij lid van de Raad van Advies van de Rechtbank Oost-Brabant (vanaf juni 2015).

Peter Siebers

drs. P.L. (Peter) Siebers

Peter Siebers (1964) studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2012 tot 2019 werkte hij als lid van de RvB bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarvoor werkte hij bij de Raad voor de Kinderbescherming en bij de Nederlandse Spoorwegen.

Siebers is op 1 mei 2019 toegetreden tot de RvB van het Zorginstituut. Zijn portefeuille bestaat onder andere uit de bedrijfsdiensten en de fondsen (Zorgverzekeringsfonds en het Fonds langdurige zorg), waar de risicoverevening een onderdeel van is. Hij bekleedt nevenfuncties als lid RvC van woningcorporatie Viveste (bezoldigd) en als lid van het dagelijks bestuur van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep).