Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland bestaat uit 3 leden die zijn benoemd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij zorgen voor de dagelijkse leiding van de organisatie en zijn eindverantwoordelijk.

Sjaak Wijma

dr. J. (Sjaak) Wijma - voorzitter

Sjaak Wijma (1958) studeerde medicijnen en koos vervolgens voor de specialisatie obstetrie & gynaecologie. Vanaf 1993 was hij werkzaam als gynaecoloog in het Martiniziekenhuis te Groningen. Naast het uitvoeren van zijn specialisme heeft hij verschillende bestuurlijke functies gehad en hield hij zich bezig met de opleidingen binnen het ziekenhuis.

In zijn werk als gynaecoloog en als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is zijn drijfveer altijd geweest om samen met de beroepsgroep de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verbeteren.

Wijma is sinds 2016 lid van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Op 1 november 2018 is hij benoemd tot voorzitter. Naast de afdeling Ontwikkeling, Wetenschap en Internationale Zaken (OWIZ) beslaat zijn portefeuille de visie, positionering en agendering van het Zorginstituut. Ook is Wijma verantwoordelijk voor toekomstbestendig pakketbeheer, toekomstbestendig takenpakket kwaliteit, digitale zorg, academische werkplaatsen en het netwerk ter bevordering van methodiekontwikkeling en gezag. Ten slotte vallen de 3 adviescommissies van het Zorginstituut, de Kwaliteitsraad (KR), de Adviescommissie Pakket (ACP) en de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) onder zijn verantwoordelijkheid.

Peter Siebers

drs. P.L. (Peter) Siebers

Peter Siebers (1964) studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2012 tot 2019 werkte hij als lid van de Raad van Bestuur bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarvoor werkte hij bij de Raad voor de Kinderbescherming en bij de Nederlandse Spoorwegen.

Siebers is op 1 mei 2019 toegetreden tot de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Zijn portefeuille bestaat uit de afdelingen Bedrijfsdiensten, Fondsen en Informatiemanagement. Ook is hij verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling van het Zorginstituut en de doorontwikkeling en het integreren van pakket en kwaliteit, data en gegevensuitwisseling. Daarnaast is Siebers eindverantwoordelijk voor het project 'Regie Op Registers voor Dure Geneesmiddelen' (ROR DGM).

Siebers bekleedt nevenfuncties als lid van de Raad van Toezicht van de Jeugdbescherming Gelderland en als lid van het dagelijks bestuur van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep).

De afbeelding toont het portret van Karin Timm.
Beeld: ©Willem Sorm

K. (Karin) Timm

Karin Timm studeerde in 2004 af als verpleegkundig specialist en werkte 38 jaar op het gebied van wondzorg en dermatologie. Van meet af aan zette zij zich in voor initiatieven om de zorg letterlijk dichter bij de mensen te brengen en hen te voorzien van heldere patiënteninformatie. Tussen 2015 en 2023 bekleedde Karin diverse functies bij thuiszorgorganisatie Allerzorg. Daarnaast was zij vanaf 2021 directeur Kwaliteit & Veiligheid en later ook Chief Nursing Officer bij Orpea Nederland, een grote landelijke zorgorganisatie in de thuiszorg, woonzorg en ggz. Haar drijfveer is om met haar jarenlange praktijk- en bestuurlijke ervaring bij te dragen aan de verandering in de zorg die nodig is. In Timms eigen woorden: “Ik ben bezig met verbinden en verbanden leggen.”

Sinds 1 juli dit jaar is Karin Timm lid van de Raad van Bestuur (RvB) van het Zorginstituut. Haar portefeuille bij het Zorginstituut beslaat de directie Zorg en het WOZO-programma.