Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland bestaat uit 3 leden die zijn benoemd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij zorgen voor de dagelijkse leiding van de organisatie en zijn eindverantwoordelijk.

Sjaak Wijma

dr. J. (Sjaak) Wijma - voorzitter

Sjaak Wijma (1958) studeerde medicijnen en koos vervolgens voor de specialisatie obstetrie & gynaecologie. Vanaf 1993 was hij werkzaam als gynaecoloog in het Martiniziekenhuis te Groningen. Naast het uitvoeren van zijn specialisme heeft hij verschillende bestuurlijke functies gehad en hield hij zich bezig met de opleidingen binnen het ziekenhuis.

In zijn werk als gynaecoloog en als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is zijn drijfveer altijd geweest om samen met de beroepsgroep de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verbeteren.

Wijma is sinds 2016 lid van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Op 1 november 2018 is hij benoemd tot voorzitter. Naast de afdeling Ontwikkeling, Wetenschap en Internationale Zaken (OWIZ) beslaat zijn portefeuille de visie, positionering en agendering van het Zorginstituut. Ook is Wijma verantwoordelijk voor toekomstbestendig pakketbeheer, toekomstbestendig takenpakket kwaliteit, digitale zorg, academische werkplaatsen en het netwerk ter bevordering van methodiekontwikkeling en gezag. Ten slotte vallen de 3 adviescommissies van het Zorginstituut, de Kwaliteitsraad (KR), de Adviescommissie Pakket (ACP) en de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) onder zijn verantwoordelijkheid.

De afbeelding toont het portret van Karin Timm.
Beeld: ©Willem Sorm

K. (Karin) Timm

Karin Timm studeerde in 2004 af als verpleegkundig specialist en werkte 38 jaar op het gebied van wondzorg en dermatologie. Van meet af aan zette zij zich in voor initiatieven om de zorg letterlijk dichter bij de mensen te brengen en hen te voorzien van heldere patiënteninformatie. Tussen 2015 en 2023 bekleedde Karin diverse functies bij thuiszorgorganisatie Allerzorg. Daarnaast was zij vanaf 2021 directeur Kwaliteit & Veiligheid en later ook Chief Nursing Officer bij Orpea Nederland, een grote landelijke zorgorganisatie in de thuiszorg, woonzorg en ggz. Haar drijfveer is om met haar jarenlange praktijk- en bestuurlijke ervaring bij te dragen aan de verandering in de zorg die nodig is. In Timms eigen woorden: “Ik ben bezig met verbinden en verbanden leggen.”

Sinds 1 juli dit jaar is Karin Timm lid van de Raad van Bestuur (RvB) van het Zorginstituut. Haar portefeuille bij het Zorginstituut beslaat de directie Zorg en het WOZO-programma.

De afbeelding toont het portret van Mark Janssen.
Beeld: ©Radboudumc

M. (Mark) Janssen

Mark Janssen wordt per 1 oktober 2024 de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van Zorginstituut Nederland. Op dit moment is hij lid van de RvB van het Radboudumc in Nijmegen. Mark Janssen volgt Sjaak Wijma op, die na een overgangsperiode het Zorginstituut zal verlaten. Mark Janssen heeft veel bestuurlijke ervaring in de zorg. Hij had bestuursfuncties bij instellingen in de medisch-specialistische zorg en de langdurige zorg. Namens die organisaties bekleedde hij ook diverse nevenfuncties bij koepelorganisaties in de zorg. Als bestuurder zette hij zich in voor regionale en domeinoverstijgende samenwerking, gegevensuitwisseling in de zorg en bedrijfsvoering. Zijn achtergrond is bedrijfseconomie en bedrijfskunde op het gebied van verandermanagement.

Mark Janssen: “Nederland staat voor grote uitdagingen bij het toegankelijk houden van de zorg en het op niveau houden van de gezondheid van iedereen in Nederland. Als voorzitter van Zorginstituut Nederland krijg ik de unieke kans om voor de breedte van de gezondheidszorg in Nederland bij te dragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid, aan passende zorg dus. Ik ga inzetten op het realiseren van meer passende zorg in de praktijk.”