Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland bestaat uit 3 leden (de derde plek is momenteel vacant) die zijn benoemd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij zorgen voor de dagelijkse leiding van de organisatie en zijn eindverantwoordelijk.

Sjaak Wijma

dr. J. (Sjaak) Wijma - voorzitter

Sjaak Wijma (1958) studeerde medicijnen en koos vervolgens voor de specialisatie obstetrie & gynaecologie. Vanaf 1993 was hij werkzaam als gynaecoloog in het Martiniziekenhuis te Groningen. Naast het uitvoeren van zijn specialisme heeft hij verschillende bestuurlijke functies gehad en hield hij zich bezig met de opleidingen binnen het ziekenhuis.

In zijn werk als gynaecoloog, maar ook als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is zijn drijfveer altijd geweest om samen met de beroepsgroep de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg voor de patiënt te verbeteren.

Wijma is sinds 2016 lid van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Op 1 november 2018 is hij benoemd tot voorzitter. Naast de afdeling Ontwikkeling, Wetenschap en Internationale Zaken (OWIZ) beslaat zijn portefeuille de visie, positionering en agendering van het Zorginstituut. Ook is Wijma verantwoordelijk voor toekomstbestendig pakketbeheer, toekomstbestendig takenpakket kwaliteit, digitale zorg, academische werkplaatsen en het netwerk ter bevordering van methodiekontwikkeling en gezag. Ten slotte vallen de 3 adviescommissies van het Zorginstituut, de Kwaliteitsraad (KR), de Adviescommissie Pakket (ACP) en de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) onder zijn verantwoordelijkheid.

Naast bestuurder van het Zorginstituut is hij lid van de Raad van Advies van de Stichting Gezond Geboren (vanaf november 2016) en lid van de Raad van Toezicht van Leading the Change Zorgevaluatie (vanaf mei 2016).

Peter Siebers

drs. P.L. (Peter) Siebers

Peter Siebers (1964) studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 2012 tot 2019 werkte hij als lid van de Raad van Bestuur bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarvoor werkte hij bij de Raad voor de Kinderbescherming en bij de Nederlandse Spoorwegen.

Siebers is op 1 mei 2019 toegetreden tot de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. Zijn portefeuille bestaat uit de afdelingen Bedrijfsdiensten, Fondsen en Informatiemanagement. Ook is hij verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling van het Zorginstituut en de doorontwikkeling en het integreren van pakket en kwaliteit, data en gegevensuitwisseling. Daarnaast is Siebers eindverantwoordelijk voor het project 'Regie Op Registers voor Dure Geneesmiddelen' (ROR DGM).

Siebers bekleedt nevenfuncties als lid van de Raad van Toezicht van de Jeugdbescherming Gelderland en als lid van het dagelijks bestuur van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep).