Bezwaar, klacht, Woo-verzoek of AVG-inzageverzoek

Als u het niet eens bent met een besluit van het Zorginstituut, dan kunt u bezwaar maken. Bent u niet tevreden over de manier waarop het Zorginstituut uw vraag of probleem heeft behandeld? Dan kunt u daarover een klacht bij ons indienen.

Hebt u een verzoek om informatie die in documenten van het Zorginstituut zijn vastgelegd openbaar te maken? Dan kunt u een Woo-verzoek bij ons indienen. Als u wilt weten of het Zorginstituut persoonsgegevens van u heeft vastgelegd, en zo ja welke, dan kunt u een AVG-inzageverzoek indienen.