Werken bij het Zorginstituut

Als overheidsorganisatie op het terrein van de wettelijke zorgverzekeringen heeft het Zorginstituut een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.

Een interessante werkgever

De taken van Zorginstituut Nederland zijn:

 • adviseren over en verduidelijken van het basispakket aan zorg;
 • stimuleren van het verbeteren van de kwaliteit van zorg;
 • systematische doorlichten van het basispakket;
 • uitvoeren van een deel van de financiering van de Zvw en de Wlz.

Onze positie in de zorg en de verscheidenheid aan taken maken het Zorginstituut tot een interessante werkgever. Wij verwelkomen medewerkers van mbo-niveau tot academisch niveau die:

 • verantwoordelijkheidsgevoel hebben;
 • goed kunnen samenwerken;
 • creatief zijn;
 • vlot kunnen schrijven;
 • klanten correct te woord kunnen staan; en
 • een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen hebben.

Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan dat onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS valt. Bij het Zorginstituut werken ongeveer 250 medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

Het personeel van het Zorginstituut is rechtspositioneel gebonden aan het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Wij hebben:

 • een marktconforme salariëring;
 • een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • 23 vakantiedagen (bij een fulltimeaanstelling);
 • 26 ATV-dagen (bij een fulltimeaanstelling);
 • een collectieve ziektekostenverzekering;
 • een flexibele pensioenvoorziening (bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds);
 • flexibele werktijden; en
 • royale opleidingsmogelijkheden.

Vacatures

 • Financieel-statistisch medewerker
  Binnen het team Fondsbeheer voorzie jij het ministerie van VWS van de juiste informatie van de financiële ontwikkelingen in de zorg ten behoeve van de monitoring en beleidsvorming.