Werken bij het Zorginstituut

Als overheidsorganisatie op het terrein van de wettelijke zorgverzekeringen heeft het Zorginstituut een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg.

Vacatures

Neuroloog
Het Zorginstituut is op zoek naar een ervaren en praktiserend neuroloog met kennis over de totstandkoming van richtlijnen, systematische reviews, klinisch onderzoek en kwaliteitsbeleid. Bij voorkeur is de neuroloog 1 dag per week beschikbaar. De neuroloog zal voornamelijk ingezet worden bij de systematische doorlichting van het ICD-10 gebied ‘Ziekten van het Zenuwstelsel’. Reageren kan tot en met 24 september.

Ervaren econoom
Het team Fondsbeheer rapporteert aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek elk kwartaal over de financiële ontwikkelingen van de baten en lasten van de wettelijk verzekerde zorg. Jij levert met jouw brede ervaring als econoom een belangrijke bijdrage hierin. Reageren kan t/m 25 september.

Promovendus
De centrale vraag van het onderzoek is: Welke waarden liggen besloten in economische modellen en meer specifiek in kosteneffectiviteitsanalysen en hoe kunnen die waarden met een breed publiek worden gedeeld? Deze vraag heeft een belangrijke externe oriëntatie: hoe kan het maatschappelijk draagvlak voor economische afwegingen worden versterkt?
Standplaats de Erasmus School of Health Policy & Management. Reageren kan tot en met 8 oktober.

Een interessante werkgever

De taken van Zorginstituut Nederland zijn:

 • adviseren over en verduidelijken van het basispakket aan zorg;
 • stimuleren van het verbeteren van de kwaliteit van zorg;
 • systematische doorlichten van het basispakket;
 • uitvoeren van een deel van de financiering van de Zvw en de Wlz.

Onze positie in de zorg en de verscheidenheid aan taken maken het Zorginstituut tot een interessante werkgever. Wij verwelkomen medewerkers van mbo-niveau tot academisch niveau die:

 • verantwoordelijkheidsgevoel hebben;
 • goed kunnen samenwerken;
 • creatief zijn;
 • vlot kunnen schrijven;
 • klanten correct te woord kunnen staan; en
 • een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen hebben.

Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan dat onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS valt. Bij het Zorginstituut werken ongeveer 350 medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

Het personeel van het Zorginstituut is rechtspositioneel gebonden aan het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Wij hebben:

 • een marktconforme salaris;
 • een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • 23 vakantiedagen (bij een fulltime aanstelling);
 • 26 ATV-dagen (bij een fulltime aanstelling);
 • een collectieve ziektekostenverzekering;
 • een flexibele pensioenvoorziening (bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds);
 • flexibele werktijden; en
 • royale opleidingsmogelijkheden.