Werken bij het Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Al ons werk is erop gericht dat iedereen in dit land van goede zorg verzekerd is, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk.

Vacatures

Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

Farmaco-economisch adviseur (32 uur per week)

Als farmaco-economisch adviseur ben je verantwoordelijk voor de economische aspecten van de beoordeling of geneesmiddelen in aanmerking komen voor vergoeding vanuit het basispakket. Je beoordeelt de farmaco-economische modellen van de fabrikanten en stelt farmaco-economische beoordelingsrapporten op. Dit doe je op basis van informatie die wordt aangedragen door belanghebbende partijen. Daarnaast breng je de kostenconsequenties (budgetimpact) in kaart. Je werkt daarbij volgens de richtlijnen en procedures van het Zorginstituut. Je vormt een oordeel over de economische waarde en kosteneffectiviteit van geneesmiddelen, waarbij je de belangen en claims van marktpartijen objectief weegt. Meer informatie over deze vacature vind je op de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met maandag 2 maart 2020.

Financieel medewerker (36 uur per week)

Voor het team Financiën van de afdeling Bedrijfsdiensten zijn we op zoek naar een financieel medewerker. Samen met het team Financiën ben je medeverantwoordelijk voor het grootboekbeheer van de bedrijfsadministratie. Je ondersteunt bij de tijdige financiële maandafsluiting en voert en controleert grootboekrekeningen. Je verwerkt salarisboekingen en verzorgt de aansluiting tussen de salarisadministratie en de financiële administratie. Je behandelt complexe boekhoudkundige vraagstukken, waaronder fiscale vraagstukken, en ondersteunt bij het opstellen van balansdossiers voor de jaarafsluiting van de beheersorganisatie. Ook lever je ad-hocrapportages voor de controllers. Lees meer informatie over deze vacature op de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met vrijdag 6 maart 2020.

Teammanager Personeel & Organisatie (36 uur per week)

Voor het team P&O (11 personen) zijn we op zoek naar een inspirerende en gedreven teammanager met een eigentijdse visie. Het Zorginstituut is sterk in beweging. Je ziet de organisatorische ontwikkelingen als een welkome uitdaging en weet dit enthousiasme over te brengen op het team P&O. Je draagt mede zorg voor de strategische ontwikkeling van de organisatie en geeft de 'O' van P&O verder vorm door de strategische rol van het team te versterken. Je coacht, maakt het jaarplan en zorgt voor goedlopende bedrijfsprocessen en managementrapportages. Ben je een P&O-manager met een frisse blik? Vraag dan om meer informatie of solliciteer via de website van Ypsylon.

Teammanager Financiën (36 uur per week)

Voor het team Financiën (14 personen) van de afdeling Bedrijfsdiensten zijn we op zoek naar een energieke en evenwichtige teammanager. Het team voert de bedrijfsadministratie (budget ca. 60 miljoen) en fondsenadministratie (kasstroom ca. 55 miljard), en verzorgt het betalingsverkeer en de interne periodieke rapportages. Het Zorginstituut is sterk in beweging. Als teammanager ga je actief vorm geven aan de ontwikkelingen in het team en de afdeling. Je ziet het als een uitdaging om de adviesrol van Financiën verder te versterken en bent in staat om vanuit de kaders zoals gesteld door Concerncontrol en Fondscontrol een goede financiële huishouding neer te zetten. Je coacht, spart, adviseert, maakt het jaarplan en zorgt voor goedlopende bedrijfsprocessen. Ben je een resultaat- en samenwerkingsgerichte manager? Vraag dan om meer informatie of solliciteer via de website van Ypsylon.

Een interessante werkgever

Het Zorginstituut heeft een wettelijk opgedragen takenpakket en valt als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat houdt in dat we ons bewust zijn van de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke omgeving en dat we zelfstandig zijn in het uitvoeren van ons werk. We zijn ook resultaatgericht en vinden transparantie en integriteit in ons werk belangrijk. We wegen de verschillende belangen van de burgers nauwkeurig af en laten burgers en zakelijke partners zien hoe we dat doen en hoe we tot ons advies of onafhankelijke oordeel zijn gekomen.

Bij het Zorginstituut werken ongeveer 400 professionals en deskundigen. Wij werken samen met andere overheidsorganisaties, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het ministerie van VWS, autoriteiten in binnen- en buitenland, beroepsgroepen, patiënten- en consumentenorganisaties, onderzoekscentra en ziekenhuizen.

In april 2019 heeft Zorginstituut Nederland een Beste Werkgevers Scan uitgevoerd. Hierin gaven medewerkers hun mening over het zorginstituut en het werkgeverschap van Zorginstituut. De Beste Werkgevers Score is hiervan het mooie resultaat. Deze is gebaseerd op 6 elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent. Het Zorginstituut scoorde als 2-sterrenwerkgever ver boven het gemiddelde van andere zelfstandige bestuursorganen (zbo's). Het te behalen maximum is 3 sterren. Met het keurmerk tonen organisaties aan dat zij als werkgever goed in contact staan met hun medewerkers. Ook benutten zij het potentieel van de medewerkers om van binnenuit te werken aan verbetering en duurzaam succesvol zijn.

De medewerkers

Door zijn positie in de zorg en de verscheidenheid aan taken is het Zorginstituut een interessante werkgever. Omdat onze taken divers zijn, werken bij het Zorginstituut medewerkers uit verschillende disciplines met elkaar samen. Zij zijn deskundig in hun vakgebied, nemen graag hun verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af. In ons werk is het belangrijk dat medewerkers goed samenwerken met alle partijen, onpartijdig zijn, open staan voor ideeën van anderen, zaken helder kunnen uitleggen en een vlotte pen hebben. Wij hebben medewerkers nodig die goed zijn in het opbouwen en onderhouden van netwerken binnen en buiten het Zorginstituut, en gemakkelijk draagvlak voor standpunten en ideeën weten te verwerven.

Introductie

Nieuwe medewerkers krijgen een introductieprogramma om zich zo snel mogelijk thuis te voelen bij het Zorginstituut. Tijdens deze introductie maken zij kennis met nieuwe collega’s op andere afdelingen en met het bestuur. Adviseurs volgen daarnaast een opleiding die is toegesneden op de taken van het Zorginstituut. Na 2 maanden introductie heeft de medewerker een planningsgesprek met zijn leidinggevende. Tijdens dit gesprek maken zij samen afspraken over de te bereiken resultaten en de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Na een half jaar volgt een voortgangsgesprek en na 1 jaar een evaluatiegesprek. Deze gesprekscyclus herhaalt zich elk jaar.

Integriteit

Bij het Zorginstituut kunnen medewerkers voor hulp of om even te sparren altijd terecht bij een collega of leidinggevende. Het Zorginstituut wil een organisatie zijn waar het veilig en prettig werken is. We hechten belang aan integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de medewerkers om de kwaliteit van de werkzaamheden en de besluitvorming te waarborgen. Daarom heeft het Zorginstituut een integriteitscode die geldt voor alle medewerkers en leggen nieuwe medewerkers de ambtseed af.

Arbeidsvoorwaarden

Op het personeel van het Zorginstituut zijn de rechtspositieregels die gelden voor rijksambtenaren van toepassing, zoals de CAO Rijk en de Ambtenarenwet 2017.

Het Zorginstituut biedt medewerkers:

  • een marktconform salaris (het Zorginstituut hanteert de CAO-schalen);
  • een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%;
  • 23 vakantiedagen en circa 26 ATV-dagen bij een fulltime aanstelling;
  • de mogelijkheid om enkele arbeidsvoorwaarden in te ruilen voor een bepaald doel, bijvoorbeeld verlofuren bijkopen of verkopen (het IKB-budget);
  • een flexibele pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP);
  • opleidingsmogelijkheden en studiekostenvergoedingen;
  • flexibele werktijden. Het Zorginstituut werkt op basis van tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken.