Werken bij het Zorginstituut

Het Zorginstituut heeft een belangrijke rol in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Al ons werk is erop gericht dat iedereen in dit land van goede zorg verzekerd is, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk.

Vacatures

Werken bij het Zorginstituut

Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

CMS-/Java-ontwikkelaar (36 uur per week)

Als CMS-/Java-ontwikkelaar richt je je op het (door)ontwikkelen van webapplicaties binnen het het Bloomreach Experience Manager platform, het content management systeem (CMS) waarop de webapplicaties van Zorginstituut Nederland draaien.

Wil jij helpen bij het ontwikkelen en onderhouden van programmatuur voor nieuwe en bestaande webapplicaties? Heb je ervaring met CMS en Java en ervaring met agile en scrum ontwikkeltrajecten? Lees meer over deze vacature en solliciteer via de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met dinsdag 26 januari 2021. 

UX-consultant (36 uur per week)

Als UX-consultant sla je een brug tussen business en IT, richt je je op het ontwerpen van de front-end, op het visuele ontwerp en het ontwerp van de interacties. 

Ben jij een kei in het analyseren van gebruikerservaringen? Wil je aan de slag met het documenteren en organiseren van UX workshops, design challenging-sessies en user tests? En heb je ervaring met customer journeys en ervaring als front-end ontwikkelaar en ux-designer? Bekijk deze vacature en solliciteer via de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met dinsdag 26 januari 2021. 

Functioneel applicatiebeheerder (36 uur per week)

Als functioneel beheerder is jouw belangrijkste taak het beheer van het Bloomreach Experience Manager platform, het content management systeem waarop de websites van Zorginstituut Nederland draaien. Dit doe je in de rol van product-owner. Verder ben je verantwoordelijk voor het beheer van een aantal kleine applicaties.

Heb jij ervaring met functioneel applicatiebeheer en met agile-/scrum-ontwikkeltrajecten? En ben je vertrouwd met het beheer van managementsystemen voor webcontent? Vind meer informatie of solliciteer via de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met dinsdag 26 januari 2021. 

Softwaretester (36 uur per week)

Als softwaretester test je onze webapplicaties, die grotendeels gebaseerd zijn op het cms Bloomreach (Hippo) in combinatie met Java. Je krijgt in deze functie ook de kans om het testproces voor desktopapplicaties te professionaliseren.

Heb jij ervaring met de applicaties Maven, Jenkins, Nexus en Sonar? Heb je relevante ervaring binnen een agile- en scrumtestomgeving en ben je TMap- en/of ISTQB-gecertificeerd? Bekijk deze vacature en solliciteer via de website Werken voor Nederland. Reageren kan tot en met dinsdag 26 januari 2021. 

Een interessante werkgever

Het Zorginstituut heeft een wettelijk opgedragen takenpakket en valt als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat houdt in dat we ons bewust zijn van de maatschappelijke, politieke en bestuurlijke omgeving en dat we zelfstandig zijn in het uitvoeren van ons werk. We zijn ook resultaatgericht en vinden transparantie en integriteit in ons werk belangrijk. We wegen de verschillende belangen van de burgers nauwkeurig af en laten burgers en zakelijke partners zien hoe we dat doen en hoe we tot ons advies of onafhankelijke oordeel zijn gekomen.

Bij het Zorginstituut werken ongeveer 400 professionals en deskundigen. Wij werken samen met andere overheidsorganisaties, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het ministerie van VWS, autoriteiten in binnen- en buitenland, beroepsgroepen, patiënten- en consumentenorganisaties, onderzoekscentra en ziekenhuizen.

In april 2019 heeft Zorginstituut Nederland een Beste Werkgevers Scan uitgevoerd. Hierin gaven medewerkers hun mening over het zorginstituut en het werkgeverschap van Zorginstituut. De Beste Werkgevers Score is hiervan het mooie resultaat. Deze is gebaseerd op 6 elementen: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent. Het Zorginstituut scoorde als 2-sterrenwerkgever ver boven het gemiddelde van andere zelfstandige bestuursorganen (zbo's). Het te behalen maximum is 3 sterren. Met het keurmerk tonen organisaties aan dat zij als werkgever goed in contact staan met hun medewerkers. Ook benutten zij het potentieel van de medewerkers om van binnenuit te werken aan verbetering en duurzaam succesvol zijn.

De medewerkers

Door zijn positie in de zorg en de verscheidenheid aan taken is het Zorginstituut een interessante werkgever. Omdat onze taken divers zijn, werken bij het Zorginstituut medewerkers uit verschillende disciplines met elkaar samen. Zij zijn deskundig in hun vakgebied, nemen graag hun verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af. In ons werk is het belangrijk dat medewerkers goed samenwerken met alle partijen, onpartijdig zijn, open staan voor ideeën van anderen, zaken helder kunnen uitleggen en een vlotte pen hebben. Wij hebben medewerkers nodig die goed zijn in het opbouwen en onderhouden van netwerken binnen en buiten het Zorginstituut, en gemakkelijk draagvlak voor standpunten en ideeën weten te verwerven.

Introductie

Nieuwe medewerkers krijgen een introductieprogramma om zich zo snel mogelijk thuis te voelen bij het Zorginstituut. Tijdens deze introductie maken zij kennis met nieuwe collega’s op andere afdelingen en met het bestuur. Adviseurs volgen daarnaast een opleiding die is toegesneden op de taken van het Zorginstituut. Na 2 maanden introductie heeft de medewerker een planningsgesprek met zijn leidinggevende. Tijdens dit gesprek maken zij samen afspraken over de te bereiken resultaten en de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden. Na een half jaar volgt een voortgangsgesprek en na 1 jaar een evaluatiegesprek. Deze gesprekscyclus herhaalt zich elk jaar.

Integriteit

Bij het Zorginstituut kunnen medewerkers voor hulp of om even te sparren altijd terecht bij een collega of leidinggevende. Het Zorginstituut wil een organisatie zijn waar het veilig en prettig werken is. We hechten belang aan integriteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de medewerkers om de kwaliteit van de werkzaamheden en de besluitvorming te waarborgen. Daarom geldt voor alle medewerkers de Gedragscode Integriteit Rijk en leggen nieuwe medewerkers de ambtseed af.

Arbeidsvoorwaarden

Op het personeel van het Zorginstituut zijn de rechtspositieregels die gelden voor rijksambtenaren van toepassing, zoals de CAO Rijk en de Ambtenarenwet 2017.

Het Zorginstituut biedt medewerkers:

  • een marktconform salaris (het Zorginstituut hanteert de CAO-schalen);
  • een vaste eindejaarsuitkering van 8,3%;
  • 23 vakantiedagen en circa 26 ATV-dagen bij een fulltime aanstelling;
  • de mogelijkheid om enkele arbeidsvoorwaarden in te ruilen voor een bepaald doel, bijvoorbeeld verlofuren bijkopen of verkopen (het IKB-budget);
  • een flexibele pensioenvoorziening bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP);
  • opleidingsmogelijkheden en studiekostenvergoedingen;
  • flexibele werktijden. Het Zorginstituut werkt op basis van tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken.