Organisatie

Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van onze gezondheidszorg. Op deze manier houdt elke burger toegang tot kwalitatieve goede zorg, tegen aanvaardbare kosten voor ons allemaal: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.

In deze video geeft Sjaak Wijma, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, uitleg over pakketbeheer. Ook vertelt hij over de wijze waarop het Zorginstituut vaststelt welke zorg effectief is en vergoed wordt via de basisverzekering en welke niet.

Video: Pakketbeheer en de werkwijze van Zorginstituut Nederland

Onze gezondheidszorg is van wereldklasse. Er komen steeds nieuwe behandelingen. We blijven langer gezond. Maar dat betekent wel dat de kosten toenemen. Het minste wat je dan wilt, is dat het premiegeld besteed wordt aan goede en effectieve zorg. En het is onze taak als Zorginstituut om te kijken dat alleen die zorg uit het basispakket wordt vergoed.

Jong, oud, gezond of ziek, rijk of arm. In Nederland heeft iedereen recht op goede zorg via de basisverzekering. De kosten betalen we samen. Een mooi, solidair systeem. Zorginstituut Nederland waakt er namens de overheid over dat onze zorg goed is en betaalbaar blijft. Dat vraagt om ingewikkelde keuzes. Want niet alle zorg in het basispakket is effectief. Hoe en op basis waarvan beslist het Zorginstituut welke zorg vergoed moet worden? En welke niet?

Het Zorginstituut stelt het pakket van goede, verzekerde zorg samen. En dat begint met dat gesprek met zorgprofessionals, met patiënten en verzekeraars. Om te kijken wat goede zorg nu eigenlijk is. En het eindigt met het besluit of advies om die zorg uit de basisverzekering te vergoeden. We kijken naar nieuwe behandelingen. Maar we kijken ook naar bestaande behandelingen. En dat doen we heel zorgvuldig. We gaan dat gesprek aan met artsen, verpleegkundigen patiënten en zorgverzekeraars.

Het kan bedreigend en ingrijpend zijn. Dat mensen horen dat zorg uit het pakket verdwijnt. Maar let wel: alleen zorg die niet goed genoeg is, niet effectief is, gaat uit het pakket.

Het zijn ook voor het Zorginstituut ingewikkelde keuzes. Maar door het maken van dit soort keuzes houden we goede zorg betaalbaar en toegankelijk. En dat is in het belang van alle Nederlanders.