Organisatie

Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen. Op deze manier houdt elke burger toegang tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten voor ons allemaal: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.

Iedere Nederlander heeft recht op zorg uit het basispakket. Hieraan betalen we allemaal mee via onze zorgverzekering. Zorginstituut Nederland bekijkt en adviseert welke zorg thuishoort in het basispakket, én welke niet.

De mogelijkheden van behandelingen en daardoor ook de kosten zijn de afgelopen jaren toegenomen. En deze zullen blijven toenemen. Daarnaast
worden deze behandelingen nu vaak voor een brede groep van patiënten ingezet. Het Zorginstituut wil daarom meer aandacht voor hoe verzekerde
zorg wordt toegepast. Wie moet, welke zorg krijgen?

Professionals bepalen voor het overgrote deel wat voor soort behandeling zij aanbieden voor welke aandoening. Maar... is deze zorg voor elke patiënt
noodzakelijk en effectief? Oftewel is er sprake van Zinnige Zorg?

Om daar achter te komen moeten we ons met elkaar richten op wat er gebeurt in de spreekkamer; waar arts en patiënt samen beslissen over de
behandeling. Dat vraagt om goede samenwerking met professionals en patiënten over de toepassing van zorg.

We stimuleren zorgpartijen om hun richtlijnen en kwaliteitsstandaarden zó op te stellen dat de individuele patiënt de juiste zorg krijgt.

Dit doen we in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen, maar ook met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars.

Kortom, we blijven de grenzen van het basispakket bewaken. Daarnaast leggen we de focus nog meer op samenwerken aan zinnige zorg.

Hierdoor verminderen we de druk op de randen van het pakket en houden we de verzekerde zorg toegankelijk .... van goede kwaliteit ... betaalbaar, nu en in de toekomst.

Van Goede zorg verzekerd, Niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk