Organisatie

Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van onze gezondheidszorg. Op deze manier houdt elke burger toegang tot kwalitatieve goede zorg, tegen aanvaardbare kosten voor ons allemaal: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.

In deze video geeft Sjaak Wijma, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland, uitleg over pakketbeheer. Ook vertelt hij over de wijze waarop het Zorginstituut vaststelt welke zorg effectief is en vergoed wordt via de basisverzekering en welke niet.