De zorg van morgen

Als we niets doen, loopt de zorg helemaal vast. We moeten nú keuzes maken. Kiezen voor zorg die werkt en inzet op gezondheid en het voorkomen van zwaardere zorg. Kiezen voor passende zorg die samen met de patiënt tot stand komt en zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt gegeven. Hoe we dat doen? Daarover zijn we van half mei tot eind juni 2022 in gesprek gegaan. Met iedereen in Nederland. Meer dan 20.000 Nederlanders dachten actief mee. In totaal hebben ongeveer 10 miljoen Nederlanders via media en sociale media kennisgenomen van de bewustwordingscampagne.

DERK RUNHAAR (HUISARTS): De zorg in 2040. 

RUSTIGE MUZIEK

DERK RUNHAAR: We hebben heel veel ouderen erbij. Veel minder mensen die voor ze kunnen zorgen. 

INTERVIEWER: weet je doe heel even je ogen dicht. De zorg in 2040, wat zie je dan?

DERK RUNHAAR: Tekorten aan alles. Er is een tekort aan zorgverleners, materiaal. Mensen met psychische problemen die zwerven wat rond.. ..die veroorzaken overlast, worden door de politie opgepakt, in de cel gestopt en daarna weer vrijgelaten. Het ziekenhuis: de specialisten merken het. De ouderenzorg, de jeugdzorg. Ik denk vooral de kwetsbaren, dat we die aan hun lot moeten overlaten. Het lijkt mij verschrikkelijk, omdat uhm...

MUZIEK ZWELT AAN

BEELDTEKST: De zorg in Nederland moet rigoureus veranderen anders zal alles vastlopen.

DERK RUNHAAR: He, maar het is nog niet zo ver. We kunnen dit nog repareren, maar alleen als we nu keuzes maken. Als we nu bedenken wat we belangrijk vinden. We moeten het hier over gaan hebben.

BEELDTEKST MET LOGO ZORGINSTITUUT NEDERLAND: Het is tijd voor scherpe keuzes. Daar hebben we iedereen bij nodig. Praat mee via #dezorgvanmorgen

De zorg loopt vast

De film met huisarts Derk Runhaar laat zien wat er gebeurt als we niet ingrijpen. We hebben hiermee invulling gegeven aan het dringende rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) september 2021, om de samenleving voor te bereiden op schaarste in de zorg en de noodzaak van duidelijke keuzes. Omdat, als we niets doen, de zorg volledig vastloopt.

Testimonials: hoe zie jij de zorg van morgen?

De zorg gaat ons allemaal aan. Huisartsen, medisch specialisten, patiënten, zorgverzekeraars, welzijnswerkers, iedereen! Allemaal geven ze hun kijk op de zorg van morgen. Deze filmpjes werden in mei en juni van 2022 massaal gedeeld op social media. Daarmee ontstond een boeiend gesprek over de toekomst van de zorg. 

Bekijk alle testimonials.

Resultaten bewustwordingscampagne

Ruim 6 weken lang riepen we iedereen in Nederland op om mee te denken over de zorg van morgen. Onder de #DeZorgVanMorgen barstte het gesprek op social media los. Via media-aandacht en sociale media wisten we rond de 10 miljoen Nederlanders te bereiken. Op de sociale media kregen we ongeveer 80.000 reacties. Meer dan 20.000 inhoudelijke bijdragen over de zorg van morgen kwamen bij ons binnen. De grootste winst is dat het gesprek over de toekomst van de zorg écht op gang is gekomen. De bereidheid om met elkaar na te denken – binnen de zorg en daarbuiten – wat we anders moeten doen, is nog nooit zo groot geweest.

Bekijk de resultaten van de bewustwordingscampagne.

Onderzoeksrapport: Huidige zorg in Nederland 2022

In opdracht van het Zorginstituut heeft Kien onderzocht hoe Nederlanders denken over de huidige zorg in Nederland en hoe zij aankijken tegen de zorgcrisis. Hieruit blijkt dat ruim driekwart van de Nederlanders zich er niet of onvoldoende van bewust is dat de dreigende crisis in de zorg ook hen persoonlijk zal raken. 

Bekijk de resultaten van het onderzoek.