Integriteitscode Zorginstituut Nederland

De Integriteitscode bevat bepalingen over het afleggen van de eed/belofte door medewerkers van het Zorginstituut, geheimhouding, de toegang tot informatie en informatiesystemen, financiële belangen, nevenwerkzaamheden, het aannemen van geschenken, het privégebruik van bedrijfsmiddelen, seksuele intimidatie, ongewenste omgangsvormen en het melden van vermoeden van misstanden (klokkenluidersregeling). Verder regelt de Code het benoemen van vertrouwenspersonen en gaat de Code in op de positie van de leden van de Raad van Bestuur.