Eigen bijdrage (Zvw)

Voor sommige zorgkosten uit het basispakket moet de verzekerde een eigen bijdrage betalen. Dit kan een vast bedrag zijn, een percentage van de kosten of een bijbetaling. De eigen bijdrage geldt bijvoorbeeld voor kraamzorg en hoortoestellen. De overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die bijdrage is. De hoogte van de eigen bijdrage kan per jaar verschillen.

Verschil eigen bijdrage en eigen risico

De eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. De eigen bijdrage geldt alleen voor de kosten uit onderstaande tabel. Het eigen risico is het bedrag dat de verzekerde eerst zelf betaalt voor bijna alle zorgkosten uit de basisverzekering. Het bedrag dat overblijft wordt vergoed uit de basisverzekering. Lees meer op de pagina 'Eigen risico'.

Eerst eigen bijdrage en daarna eigen risico

Heeft de verzekerde zorg gekregen waarvoor bovenop het eigen risico ook een eigen bijdrage geldt? Dan geldt:

 • Eerst de eigen bijdrage betalen,
 • Het bedrag dat overblijft valt vervolgens onder het verplicht eigen risico,
 • Het bedrag dat daarna overblijft valt onder het vrijwillig eigen risico (als de verzekerde daarvoor gekozen heeft),
 • Het bedrag dat dan overblijft betaalt de zorgverzekeraar.

Hoe vaak moet iemand een eigen bijdrage betalen?

Bij sommige hulpmiddelen geldt de eigen bijdrage per jaar, zoals bij brillen. Staat er geen periode aangegeven? Dan betaalt de verzekerde de eigen bijdrage iedere keer dat de zorg of het product nodig is.

Overzicht eigen bijdrage in 2024
Zorg Eigen bijdrage
Hoortoestellen
Pagina 'Hulpmiddelen voor slechthorenden en doven (auditieve hulpmiddelen)'

Voor 18 jaar en ouder: 25% van de kosten
Artikel 2.33, lid 2 van de Regeling zorgverzekering

Kunstgebit: uitneembaar en volledig
Pagina 'Tandarts en mondzorg'
25% van de kosten
Artikel 2.31, lid 2 van de Regeling zorgverzekering
Kunstgebit: uitneembaar en volledig kunstgebit op implantaten
Pagina 'Tandarts en mondzorg'
prothetische voorziening voor de onderkaak: 10% van de kosten
prothetische voorziening voor de bovenkaak: 8% van de kosten
Artikel 2.31, lid 3 van de Regeling zorgverzekering
Reparaties of overzetting (rebasing) van uitneembaar en volledig kunstgebit
Pagina 'Tandarts en mondzorg'
10% van de kosten
Artikel 2.31, lid 4 van de Regeling zorgverzekering

Schoenen: orthopedisch of allergeenvrij
Pagina 'Schoenvoorzieningen'

Tot 16 jaar: € 65 per paar
Artikel 2.33, lid 3, sub b van de Regeling zorgverzekering
16 jaar en ouder: € 130 per paar
Artikel 2.33, lid 3, sub a van de Regeling zorgverzekering

Pruiken
Pagina 'Pruiken'

Alle kosten boven € 465
Artikel 2.33, lid 1 van de Regeling zorgverzekering

Contactlenzen met medische indicatie
Pagina 'Hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden'

 • € 61 per lens voor lenzen die langer dan 1 jaar meegaan.
  Als de lenzen 3 jaar meegaan is de bijdrage 1 keer in die 3 jaar € 61 per lens;
  Artikel 2.33, lid 4, sub a van de Regeling zorgverzekering
 • € 122 per kalenderjaar voor een paar lenzen die korter dan 1 jaar meegaan.
  Als slechts 1 oog dient te worden gecorrigeerd bedraagt de eigen bijdrage € 61 per kalenderjaar. Als er in 1 kalenderjaar voor 1 oog bijvoorbeeld 3 keer een nieuwe lens nodig is, is de bijdrage dat kalenderjaar maar 1 keer € 61 voor de lenzen.
  Artikel 2.33, lid 4, sub b van de Regeling zorgverzekering
Brillenglazen met medische indicatie
Pagina 'Hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden'
Tot 18 jaar: € 61 per brillenglas, met een maximum van € 122 per kalenderjaar
Artikel 2.33, lid 4, sub c van de Regeling zorgverzekering

Kraamzorg thuis
Pagina 'Kraamzorg'

€ 5,10 per uur
Artikel 2.36, lid 1 van de Regeling zorgverzekering
Kraamzorg in een instelling (kraamhotel, geboortecentrum enz.) als verblijf medisch gezien niet nodig is
Pagina 'Kraamzorg'
In ieder geval: € 20 per dag voor de moeder en € 20 per baby. Afhankelijk van de instelling kan daar een bedrag bovenop komen. De instelling mag maximaal € 143 per dag declareren bij de zorgverzekeraar. Is het tarief van de instelling hoger dan € 143 per dag? Dan betaalt de verzekerde ook het bedrag boven die € 143.
Artikel 2.36, lid 2 van de Regeling zorgverzekering
Verloskundige zorg:
bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie (poliklinische bevalling)
Pagina 'Verloskundige zorg'

Voor een bevalling in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische indicatie is de maximum eigen bijdrage € 560,89.

In sommige regio’s wordt samengewerkt in Integrale Geboortezorg Organisaties. In deze regio’s geldt een maximum eigen bijdrage van € 531,07.

Ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer (niet per ambulance)
Pagina 'Vervoer'

€ 118 per kalenderjaar
Artikel 2.37, lid 2 van de Regeling zorgverzekering
Geneesmiddelen bij de apotheek (medicijnen)

Voor sommige medicijnen geldt een eigen bijdrage. Medicijnen met dezelfde werkzame stof worden in groepen ingedeeld als zij onderling vervangbaar zijn. Per groep medicijnen geldt een maximale vergoeding uit de basisverzekering. Is de prijs van een medicijn hoger dan deze vergoeding, dan betaalt de verzekerde een eigen bijdrage.

In 2024 is de verzekerde voor geneesmiddelen maximaal € 250 aan eigen bijdragen per kalenderjaar verschuldigd.
Artikel 2.32 van de Regeling zorgverzekering

Op de website Medicijnkosten staat welke vergoedingen gelden bij medicijnen.

Rekenvoorbeelden

Gebroken been

Verzekerde breekt een been. De behandeling in het ziekenhuis kost € 2000. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage. Het eigen risico van minimaal € 385 geldt wel. Dus verzekerde betaalt de eerste € 385 zelf. De zorgverzekeraar vergoedt de overblijvende € 1615. En eventuele verdere zorgkosten in datzelfde jaar.

Kraamzorg

Verzekerde krijgt kraamzorg thuis. De eigen bijdrage is € 4,80 per uur. Er geldt geen eigen risico. Een verzekerde heeft recht op minimaal 24 uur kraamzorg en maximaal 80 uur, verdeeld over uiterlijk 10 dagen. Een uur kraamzorg kost bijvoorbeeld € 40. Stel dat verzekerde 32 uur kraamzorg krijgt. De totale kraamzorg kost dan 32 uur x € 40 = € 1280. De eigen bijdrage is 32 uur x € 4,80 = € 153,60. Er blijft € 1280 – € 153,60 = € 1126,40 over. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag.

Kunstgebit

Verzekerde heeft een kunstgebit nodig. Dat kost bijvoorbeeld € 1200. De wettelijke eigen bijdrage is 25% van de kosten. In dit geval betaalt verzekerde zelf 25% van € 1200 = € 300. Van het bedrag dat overblijft (€ 900), betaalt verzekerde de eerste € 385 zelf. Dat is het verplichte eigen risico. Er blijft € 515 over. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag.