Schoenvoorzieningen (Zvw)

Verzekerden met een wond of een huidprobleem kunnen in aanmerking komen voor verbandschoenen en/of allergeenvrije schoenen vanuit het basispakket. Verzekerden met een aandoening of stoornis die het bewegen moeilijk maken kunnen in aanmerking komen voor orthopedische schoenen vanuit het basispakket.

Verbandschoenen

Een verbandschoen wordt tijdelijk ingezet zodat een verzekerde snel weer mobiel kan zijn. De tijdelijke verbandschoen krijgt de verzekerde zolang er nog geen definitieve schoen beschikbaar is. Een verzekerde kan recht hebben op een verbandschoen in de volgende gevallen:

  • bij defecten of zweren aan de huid
  • bij stoornissen van de sensibiliteit of circulatie aan de voet
  • in de herstelperiode na een gedeeltelijke amputatie;
  • bij beschadiging aan de voet door een verwonding of operatieve ingreep.

Inlegzolen vallen niet onder de verbandschoenen en moet de verzekerde zelf betalen.

Bij een complexe wond of een hoog risico daarop kan een verzekerde recht hebben op andere verbandhulpmiddelen. Lees meer op de op pagina 'Verbandhulpmiddelen'.

Allergeenvrije schoenen

Een verzekerde kan recht hebben op allergeenvrije schoenen als hij lijdt aan een door de huisarts vastgestelde allergie. Daarnaast moet vastgesteld zijn dat een allergeenvrije confectieschoen niet goed genoeg is (volstaat). Het moet gaan om volledig op maat gemaakte schoenen.

Steeds meer fabrikanten van schoenen houden er bij de productie rekening mee dat bepaalde stoffen allergische reacties kunnen veroorzaken. Daarom vermijden zij het gebruik van deze stoffen. Deze schoenen worden niet vergoed vanuit het basispakket en moet de verzekerde zelf betalen.

Orthopedische schoenen

Een verzekerde kan recht hebben op orthopedische schoenen als hij een aandoening of stoornis heeft die het bewegen moeilijk maakt. Een verzekerde kan recht hebben op orthopedische schoenen en orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen. De aanpassingen aan de confectieschoenen vallen onder het basispakket. De confectieschoenen moet de verzekerde zelf betalen.

Op de pagina 'Bewegingshulpmiddelen' staat meer informatie over hulpmiddelen bij beperkingen in het bewegen.

Eigen bijdrage

Voor de aanschaf van allergeenvrije schoenen en orthopedische schoenen geldt een eigen bijdrage. Voor 2024 is deze eigen bijdrage € 130 per paar. Voor kinderen tot 16 jaar is de eigen bijdrage € 65 per paar.

Eigen risico

Schoenvoorzieningen vallen onder het eigen risico.

Regelgeving

De aanspraak op schoenvoorzieningen staat beschreven in: